Kategorie:

Nezařazené

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Balíček pomoci Pražanům   Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty a stravného ve školním roce 2022/2023 Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP: – Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze. Opatření spočívající v prominutí některé

Pokračovat ve čtení ➝

Informace pro rodiče k novému školnímu roku

Vážení rodiče! Nový školní rok již téměř klepe na dveře. Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti ve čtvrtek 1.9.2022. Děti, které do školky chodily v minulém školním roce, budou pokračovat ve svých třídách. Výjimkou jsou pouze letošní předškoláčci, kteří postoupí ze třídy Slůňat do Lvíčat – tak budou všechny nejstarší děti na Babákovce pohromadě v jedné třídě. Na Blatenské se v tomto smyslu nemění nic, děti zůstávají ve svých loňských třídách. Rodiče nově nastupujících dětí dostali informace o umístění na

Pokračovat ve čtení ➝

Sportovní hry Jižního města

Sportovní hry Jižního města  Ve středu 8.6. se vybraní reprezentanti z třídy Ještěrek zúčastnili 14. Sportovních her dětí mateřských škol Prahy 11 – Memoriálu Zlaty Svobodové. Hry se konaly na hřišti ZŠ Donovalská. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Těmi disciplínami byl pětiskok, překážkový běh, hod do dálky, štafetový běh a skoky s balónem mezi koleny. Všechny tyto disciplíny pro nás připravili žáci osmé třídy právě školy ZŠ Donovalská. Po splnění disciplín a občerstvení na nás čekal zábavný program se Standou

Pokračovat ve čtení ➝

Účast ve výtvarné soutěži

Vážení rodiče,  Před nedávnem se část dětí účastnila výtvarné soutěže s názvem Kočka. Ve finálovém kole, které odborná porota  vyhodnotila v květnu uspěla Eliška Omelková (2.místo), Evička Hradíková (3.místo), Kristýnka Kábrtová ( 3.místo), Valentýnka Chmelařová (3.místo), Adámek Vašek (3.místo), Anežka Tesařová (3.místo) a  Sofinka Zámostná (3.místo). Děti obdržely diplomy a upomínkové předměty.  Chtěli bychom Vás pozvat na vernisář vítězných prací, která proběhne v KC Zahrada v pondělí 5. září 2022 od 17 hodin.  Složení poroty soutěže: Libor Kaláb, malíř a restaurátor,

Pokračovat ve čtení ➝

Mediální gramotnost a mediální výchova v rodině

Digitální média jsou čím dál tím větší součástí všedních dní doma i ve škole, technologická zařízení jsou výkonnější a levnější. Zacházení s digitálními médii patří v dnešní době k základním dovednostem, stejně tak jako čtení, psaní a počítání. Aby děti zacházely s médii zodpovědným, kritickým a tvůrčím způsobem, je třeba jim poskytnout doprovodnou mediální výchovu.    Uvědomujeme si, že v současném, digitálním světě děti od útlého věku tráví velké množství svého času s digitálními zařízeními. Jako jakákoliv jiná činnost i konzumace mediálních

Pokračovat ve čtení ➝