Aktuality

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,  tímto Vás zveme na informační schůzku k nástupu Vašich dětí do mateřské školy. Schůzka proběhne ve čtvrtek 27.6. 2024 od 16 hodin ve třídě B – Dráčkové v budově Blatenská 2145. Pokud jste při zápisu odevzdali pouze kopii evidenčního listu dítěte, přineste, prosím, na schůzku podepsaný originál. Pokud se schůzky nebudete moci zúčastnit, dejte nám, prosím, vědět na e-mail: info@ms-blatenska.cz. Schůzka je určena dospělým, dětskou trpělivost bychom zbytečně přetěžovali.   Těšíme se na Vás!   S pozdravem Alena

Pokračovat ve čtení ➝

Rezervační systém

Vážení uchazeči, připomínáme možnost zarezervování si času donesení přihlášky do naší MŠ. Díky tomu, můžete předejít případným frontám.  Tuto možnost najdete zde:  https://zapisdoms-praha11.praha.eu/skola/materska-skola-praha-4-blatenska-2145   Těšíme se na Vás, Alena Pobudová  ředitelka MŠ 

Pokračovat ve čtení ➝

Zápis pro školní rok 2024/2025

Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně školy v Blatenské ulici(pro obě pracoviště) ve dnech: 13.5. 2024 v době od 10:00 – 17:00 hodin 14.5. 2024 v době od 10:00 – 13:00 hodin Elektronická registrace k zápisu do mateřských škol je od 2.5.2024 přístupná na odkazu: https://zapisdoms-praha11.praha.eu/Zájemce o zápis

Pokračovat ve čtení ➝
Share on facebook