Aktuality

Informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče! Jak jste již byli informováni, o letošních letních prázdninách budeme u nás zajišťovat prázdninový provoz od 31.7. – 11.8. Třídy budou otevřeny podle potřeby; do uzávěrky tedy nebudeme vědět, které třídy budeme otevírat. Všechny školky, které budou o prázdninách v provozu, budou přijímat až do naplnění kapacity děti ze všech školek na Jižním Městě. Aby bylo zajistit pro Vás umístění při prázdninovém provozu v naší školce, nabízíme Vám tímto možnost využít předtermín pro podání přihlášky ve dnech Úterý 18.4.2023 od

Pokračovat ve čtení ➝
Share on facebook