Aktuality

Zápis pro školní rok 2024/2025

Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně školy v Blatenské ulici(pro obě pracoviště) ve dnech: 13.5. 2024 v době od 13:00 – 17:00 hodin 14.5. 2024 v době od 10:00 – 13:00 hodin Elektronická registrace k zápisu do mateřských škol je od 2.5.2024 přístupná na odkazu: https://zapisdoms-praha11.praha.eu/Zájemce o zápis

Pokračovat ve čtení ➝

Prázdninový provoz

Provoz o letních prázdninách v roce 2024 Vážení rodiče, na základě výsledků prosincové ankety pana radního a dohodou se zřizovatelem škol bylo rozhodnuto o změně systému letního provozu mateřských škol Prahy 11. Zvítězil návrat k původnímu modelu, kdy každá školka zajistí po dobu prvních tří týdnů v červenci (nebo jeden z nich v srpnu) provoz pro „své“ děti. Ve zbylé době provoz pro předškolní děti školkami zajišťován nebude, ale lze využít např. příměstské tábory zřizované Městskou částí.   Oznamuji Vám

Pokračovat ve čtení ➝

PF 2024

Vážení rodiče, přijměte, prosím, poděkování za poskytnuté sponzorské dary škole a za spoustu dárků, které jste se svými dětmi připravili pro osamělé seniory. Všechny přišly do správných rukou jak v našem sousedním  DPS Blatenská, tak i v Domovech pro seniory Máchova a Senecura a jejich noví majitelé Vám všem děkují. Krásné vánoční svátky a prima rok 2024 Vám přeje Alena Pobudová

Pokračovat ve čtení ➝
Share on facebook