ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

 

 

částka: 979,-Kč

číslo účtu: 2000830329 / 0800

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě odložené školní docházky je opět třeba úplatu hradit.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce

V případě nepřítomnosti dítěte se úplata nevrací

 

 

STRAVNÉ

 

Platba trvalým bankovním převodem na účet číslo:

ČS 30015 – 2000830329/0800

Pro děti do 6 let: 924,-Kč měsíčně (42,-Kč na den)

Pro děti sedmileté: 990,-Kč měsíčně (45,- Kč na den)

stravné je vyúčtováno vždy v průběhu července za uplynulý školní rok. Řádně omluvenému dítěti není denní stravné započítáno (při omluvě nejpozději do 8.00 hodin)

 

 

 

Každoročně po schválení valnou hromadou rodičů je vybírána ještě jednorázová částka na úhradu divadelních představení, koncertů a interaktivních pořadů pro děti nad rámec vzdělávací nabídky. Letos je schválena ve výši 900,-Kč

 

Číslo účtu pro tuto platbu je 35 – 2000830329/0800

Částka: 900,-Kč/ na dítě a rok

Splatnost: do 30.10.2021