ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

 

 

částka: 1207,-Kč

číslo účtu: 2000830329 / 0800

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě odložené školní docházky je opět třeba úplatu hradit.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce

V případě nepřítomnosti dítěte se úplata nevrací

 

 

STRAVNÉ

 

Platba trvalým bankovním převodem na účet číslo:

ČS 30015 – 2000830329/0800

Pro děti do 6 let: 1078,-Kč měsíčně (49,-Kč na den)

Pro děti sedmileté: 1122,-Kč měsíčně (51,- Kč na den)

stravné je vyúčtováno vždy v průběhu července za uplynulý školní rok. Řádně omluvenému dítěti není denní stravné započítáno (při omluvě nejpozději do 8.00 hodin)

 

 

 

Každoročně  je vybírána ještě jednorázová částka na úhradu divadelních představení, koncertů a interaktivních pořadů pro děti nad rámec vzdělávací nabídky. Letos je očekávána částka ve výši 1000,-Kč

 

Číslo účtu pro tuto platbu je 35 – 2000830329/0800

Částka: 1000,-Kč/ na dítě a rok

Splatnost: do 30.10.2023