O školce

  • Ředitelka školy:                        Alena Pobudová          tel.: 272 933 137, mobil: 724 251 550
  • Zástupkyně ředitelky:            Jitka Skřivánková          tel.: 222 362 419
  • Vedoucí školní jídelny Blatenská a Babákova: Jana Křížová tel.: 272 934 622

Informace o naší škole

Naše mateřská škola se nachází v klidné části Prahy 4, na Chodově. Škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3 až 6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Škola má od 1. ledna 2010 odloučené pracoviště v budově Babákova 2149.

Provozní doba školy je 6.30 až 17.30 hodin.

Vzdělávací program naší školy je přizpůsoben požadavku harmonického rozvoje dítěte. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Denně s dětmi cvičíme, tancujeme, zpíváme, kreslíme, malujeme, používáme i další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí apod.

Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

V mateřské škole pracuje kolektiv učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné.

K budově školy náleží zahrada vybavená pískovišti a herními prvky.

Součástí mateřské školy je také jídelna s výbornou kuchyní.