Platba trvalým bankovním převodem na účet číslo:
ČS 30015 – 2000830329/0800

Pro děti do 6 let: 1078,-Kč měsíčně (49,-Kč na den)

Pro děti sedmileté: 1122,-Kč měsíčně (51,- Kč na den)

Stravné je vyúčtováno vždy v průběhu července za uplynulý školní rok. Řádně omluvenému dítěti není denní stravné započítáno (při omluvě nejpozději do 8.00 hodin)