Platba trvalým bankovním převodem na účet číslo:
ČS 30015 – 2000830329/0800

 

Pro děti do 6 let: 924,-Kč měsíčně (42,-Kč na den)


Pro děti sedmileté: 990,-Kč měsíčně (45,- Kč na den)


Stravné je vyúčtováno vždy v průběhu července za uplynulý školní rok. Řádně omluvenému dítěti není denní stravné započítáno (při omluvě nejpozději do 8.00 hodin)