Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude zajištěn provoz pro děti z mateřských škol téměř po celou dobu letních prázdnin 2023. Po vyhodnocení loňského prázdninového provozu bylo rozhodnuto, že každý rok bude zajišťovat letní provoz polovina ze všech jihoměstských školek.

Mateřská škola Blatenská bude letos o prázdninách v provozu v době od 31.7. – 11.8.2023. 

Časový harmonogram letního provozu je sestaven tak, aby měli rodiče možnost v případě potřeby umístit své dítě do mateřské školy, která bude v rámci obvodu v daném termínu otevřená. (viz tabulka). Své děti tak můžete v jiných týdnech přihlásit do kterékoliv z otevřených školek. Provoz nebude zajištěn pouze v posledním srpnovém týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících jsou od 1. 3. 2023 zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol, nicméně si připomeňme některé důležité body:

  • v květnu 2023 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den
  • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které jsou aktuálně zapsány k docházce v některé ze školek MČ Praha 11. Pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování.
  • v případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců
  • každá z určených škol zveřejní počet volný míst pro děti z jiných školek, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost
  • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit
  • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku
  • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha propřípad aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID.
  • Přihlašovací formulář ke stažení zde: Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu
  • Tabulka otevřených mateřských škol, kam lze dítě přihlásit: