Prázdninová otevírací doba MŠ je od 7:00 do 17:00. Těšíme se na Vás!

Rozřazení dětí do jednotlivých tříd:

Budova MŠ BLATENSKÁ

 • Třída A – ŽABIČKY : spojeny děti ze třídy A a G + MŠ Madolinka, MŠ Janouchova, MŠ Křejpského
 • Třída B – DRÁČKOVÉ : děti ze třídy F + MŠ Hroncova, MŠ Hrabákova, MŠ Markušova, MŠ Jažlovická
 • Třída C –  RYBIČKY : spojeny děti ze tříd C a E + MŠ V Benátkách
 • Třída D – JEŠTĚRKY : spojeny děti ze tříd B a D + MŠ Drabíkové, MŠ Stachova, MŠ Mírového hnutí

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude zajištěn provoz pro děti z mateřských škol téměř po celou dobu letních prázdnin 2023. Po vyhodnocení loňského prázdninového provozu bylo rozhodnuto, že každý rok bude zajišťovat letní provoz polovina ze všech jihoměstských školek.

Mateřská škola Blatenská bude letos o prázdninách v provozu v době od 31.7. – 11.8.2023. 

Přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky pro děti z naší školky budeme v úterý 18.4.2023 v době od 13,00 – 17,00 hodin a 19.4. od 13,00 – 16,00 hodin v kanceláři hlavní budovy školy, tedy v Blatenské 2145.

Přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky pro děti z ostatních školek na Jižním Městě budeme v úterý 16.5.2023 v době od 13 – 17,30hodin v kanceláři hlavní budovy školy, tedy v Blatenské 2145.

S přihláškou je třeba dodat kopii evidenčního listu dítěte (na vyžádání Vám poskytne ředitelka Vaší školky, kterou navštěvujete v průběhu školního roku).

Zároveň uhradíte platbu za školné a stravné.

Stravné činí 49,-Kč/den, pro děti s odloženou školní docházkou 51,-Kč/den.

Částka na stravné za celý dvoutýdenní provoz tedy je 490,- (510,-) Kč.

Školné činí 614,-Kč. Děti narozené po 31.8.2016 školné neplatí.

Časový harmonogram letního provozu je sestaven tak, aby měli rodiče možnost v případě potřeby umístit své dítě do mateřské školy, která bude v rámci obvodu v daném termínu otevřená. (viz tabulka). Své děti tak můžete v jiných týdnech přihlásit do kterékoliv z otevřených školek. Provoz nebude zajištěn pouze v posledním srpnovém týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících jsou od 1. 3. 2023 zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol, nicméně si připomeňme některé důležité body:

 • v květnu 2023 budou zveřejněny na stránkách městské části termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den
 • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které jsou aktuálně zapsány k docházce v některé ze školek MČ Praha 11. Pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování.
 • v případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců
 • každá z určených škol zveřejní počet volný míst pro děti z jiných školek, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost
 • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit
 • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku
 • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha propřípad aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID.
 • Přihlašovací formulář ke stažení zde: Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu
 • Tabulka otevřených mateřských škol, kam lze dítě přihlásit: