Evidenční list 2022-23 

Evidenční list 2022-23

Balíček pomoci Pražanům 

Výtah ze směrnice k Balíčku pomoci Pražanům 

Zmocnění k vyzvedávání dětí z MŠ

Formulář k udělení zmocnění

Žádost o čerpání příspěvku z fondu Solidarity

Formulář k vytisknutí

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadu inflace

Formulář k vytisknutí

Rozpočty 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

Schválený rozpočet 2024

Zásady pro ochranu osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů

Školní řád

Školní řád

Povinné platby

Platby

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Žádost o ukončení docházky

Žádost o ukončení docházky

Zřizovací listina

Zřizovací listina