Evidenční list 2022-23 

Evidenční list 2022-23

Balíček pomoci Pražanům 

Výtah ze směrnice k Balíčku pomoci Pražanům 

Zmocnění k vyzvedávání dětí z MŠ

Formulář k udělení zmocnění

Žádost o čerpání příspěvku z fondu Solidarity

Formulář k vytisknutí

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadu inflace

Formulář k vytisknutí

Rozpočty 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý rozpočet do roku 2025

Zásady pro ochranu osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů

Školní řád

Školní řád

Povinné platby

Platby pro rok 2022/23

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Žádost o ukončení docházky

Žádost o ukončení docházky

Zřizovací listina

Zřizovací listina