Evidenční list 2021-22

Evidenční list 2021-22

Rozpočty 2022

Schválený rozpočet na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-4

Zásady pro ochranu osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů

Školní řád

Školní řád

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Platby

Povinné platby 2021-22

Žádost o ukončení docházky

Žádost o ukončení docházky

Zřizovací listina

Zřizovací listina