Vítejte

na stránce MŠ

Naším

cílem je rozvíjet a vychovávat dítě zdravé, hravé, veselé a samostatně myslící, otevřené dalšímu poznávání a po všech stránkách připravené ke vstupu do základní školy.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části Prahy 4, na Chodově. Škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3 až 6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Škola má od 1. ledna 2010 odloučené pracoviště v budově Babákova 2149.

Třídy

Třída A - Žabičky

Učitelky: Kristýna Vojířová, Nikola Moravcová, Daniela Borovičková

Třída B – Dráčkové

Učitelky: Ljuba Traspová, Bc. Lenka Kopáčková, Alena Pobudová

Třída C – Rybičky

Učitelky: Bc. Šárka Langrová, Lucie Válková

Třída D - Ještěrky

Učitelky: Karolína Vejvodová, Gabriela Tomášková

Třída E – Slůňata

Učitelky: Rozálie Řežábková, Monika Rösslerová

Třída F – Lvíčata

Učitelky: Daniela Škodová, Radka Bubeníčková Dis,

Třída G – Tygříci

Učitelky: Markéta Holečková, Valentyna Rosokha Asistent pedagoga: Jiřina Charvátová

Praha,
Česká republika

Blatenská 2145
148 00

Novinky

Rezervační systém

Vážení uchazeči, připomínáme možnost zarezervování si času donesení přihlášky do naší MŠ. Díky tomu, můžete předejít případným frontám.  Tuto možnost najdete zde:  https://zapisdoms-praha11.praha.eu/skola/materska-skola-praha-4-blatenska-2145   Těšíme se na Vás, Alena Pobudová  ředitelka MŠ 

Pokračovat ve čtení ➝

Zápis pro školní rok 2024/2025

Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně

Pokračovat ve čtení ➝