Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky spojené s valnou hromadou rodičů, které se budou konat na

Blatenská dne 14. 9. od 17:00 hod. ve třídě A – Žabičky

Babákova dne 20. 9. od 17:00 hod. ve třídě F – Lvíčata

Schůzka je samozřejmě určena pro dospělé, prosíme Vás tedy o zajištění péče o Vaše děti mimo školku, je-li to jen trochu možné.

Přejeme Vám i Vašim dětem co nejklidnější a nejpříjemnější školní rok.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Informační schůzka pro rodiče nově přijímaných dětí

Vážení rodiče!
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6.2021 vzhledem ke zlepšené situaci „naživo“, ve třídě A, v budově Blatenská od 17 hodin.
Podmínkou vstupu jsou zakrytá ústa a nos respirátorem.
Schůzka je informační a je určena pouze dospělým – na setkání s dětmi se těšíme až v září.
S pozdravem Alena Pobudová, ředitelka školy

 

————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče!

Pro školní rok 2021-22 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 979,-Kč/měsíc, s platností od 1.9.2021.

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou vzdělávány zdarma.

Viz přiložený dokument.

Informace o úplatě na rok 2021-22

Výsledky Zápisu na školní rok 2021/22

Vážení rodiče, výsledky Zápisu najdete v přiloženém odkazu pod kódem (je to číslo Žádosti o přijetí, nikoli RČ dítěte).

Odkaz obsahuje seznam přijatých dětí, žádný další formulář již není třeba.

Rodiče nepřijatých dětí  budou osloveni telefonicky nebo e-mailem a vyzváni k podpisu Rozhodnutí o nepřijetí.

Na čtvrtek 24.6. od 17 hodin je plánována informační schůzka pro rodiče nově přijímaných dětí. Vzhledem k situaci pravděpodobně proběhne on-line, v prostředí Google meet. Link na připojení dostanete před schůzkou.

S pozdravem Alena Pobudová, ředitelka školy

Výsledky zápisu na školní rok 2021-22

Výsledky zápis 2

K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Vážení rodiče, přijímání přihlášek na letošní prázdninový provoz naší školy je ukončeno.

Upozorňujeme rodiče již přihlášených dětí na závazný termín platby příslušných poplatků, protože bez uhrazené platby ztrácí přihláška platnost:

 • 7.6.2021 od 8-16.30 hodin
 • 10.6.2021 od 8-16.30 hodin

Prázdninový provoz od 1. – 16.7.2021 bude probíhat v budově Babákova v době od 7 – 16,30 hodin.

Děti budou hodně venku, doufejme, že to počasí dovolí. Z hygienických důvodů  dávejte proto dětem, prosím,  pro pobyt venku  vlastní láhev s pitím, viditelně označenou jménem!

Setkání s rodiči a odborníkem

Vážení rodiče,

po příjemné zkušenosti setkání s Vámi nad problematikou grafomotoriky se nám podařilo domluvit pro Vás další společné podvečery pro rozvoj dětí. Tentokrát je povede paní učitelka z jedné prestižní londýnské mateřské školy. Nemusíte se bát jazykové bariéry, paní Iva  mluví česky 🙂

Setkání na téma „Rozvojové hry – inspirace ze zahraničí“ se bude konat 6.5. 2021 od 17 – 19 hodin.

Nad problematikou přípravy dětí na výuku cizímu jazyku a socializací dítěte se sejdeme 13.5. ve stejném čase.

Obě setkání proběhnou opět v Google meet, máte-li o setkání zájem, napište, prosím, na e-mail info@ms-blatenska.cz a my Vám pošleme přístupové údaje. Věřím, že si odnesete zajímavé inspirace a tipy pro obohacení svých dětí.

S pozdravem Alena Pobudová

Pozvánka na akce – květen 2021

Vážení rodiče, přišel čas myslet na letní prázdniny

Vážení rodiče!

 

Přednostní přijímání prázdninových přihlášek na termín od   1. – 16. 7. na naši školku bylo ukončeno ke 30.4.

Pokud potřebujete o prázdninách v době od 16. 7. – 27. 8. 2021 umístit své dítě v mateřské škole, můžete si podat přihlášku do ostatních škol na Praze 11.

Přihlášky přijímají jednotlivé školky podle harmonogramu, vybrat si můžete kteroukoliv z těch, které jsou otevřené ve Vámi požadovaném termínu.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE AŽ OD 17.5.2021 !  Dříve nemohou být přijaty!

Nezbytnou součástí přihlášky jsou zaplacené poplatky za stravné a školné.

Sledujte, prosím, informace o termínech plateb a podmínkách na webových stránkách vybraných školek a městské části.

Formulář přihlášky je k dispozici zde a je platná pro všechny školky.

Přihláška na letní provoz MŠ

 

 

——————————————————————————————————————————————————–

Podle rozhodnutí představitelů naší městské části bude letos prázdninový provoz všech jihoměstských školek organizován tak, aby byl rovnoměrně rozložený po celé léto. Rodiče tak budou moci podle svých potřeb dítě přihlásit do kterékoliv z nich (provoz je přednostně určen pro děti obou zaměstnaných rodičů a není nárokový). Podrobné informace jsou na webových stránkách obce.

Budete-li potřebovat dítě v létě umístit, počítejte, prosím, s tím, že naše školka bude podle určeného harmonogramu letos v provozu v době od 1. – 16. 7.

Máte-li zájem o místo u nás, je třeba dítě včas přihlásit. V době od 17. 5. – 31. 5. 2021 je možno podat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (v příloze tohoto textu) k rukám ředitelky mateřské školy a uhradit potřebné poplatky. Děti budou přijímány až do naplnění prázdninové kapacity školy. S podáním přihlášky proto tedy raději neváhejte.

Peníze bude vybírat paní hospodářka ve své kanceláři na Blatenské v pondělí 7. 6. 2021 a ve čtvrtek 10. 6. 2021

vždy od 8,00 – 16,30 hodin.

Školné bude vybíráno ve výši 496,-Kč.

Stravné činí 42,-Kč/den (pro děti s OŠD 45,-Kč/den), za celý desetidenní provoz tedy 420,-Kč (resp. 450,- Kč).

 

Pravidla provozu mateřské školy od 12.4.2021

Pravidla provozu mateřské školy od 12.4.2021

V rámci zajištění maximálního bezpečného provozu bude škola otevřená za přísných
hygienických a organizačních opatření, která je třeba dodržovat.

Z důvodu zachování neměnných skupin dětí bude provoz ve všech třídách probíhat od 7,00 – 16,00 h.

 •  Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti, které mají povinnou předškolní docházku.
 • Pokud potřebují umístit své dítě rodiče z oblasti kritické infrastruktury, je třeba požádat o tuto možnost ředitelku školy na základě potvrzení zaměstnavatele.
 • Děti budou rozdělené do neměnných skupin s max. 15 dětmi. Ve třídách budou děti bez roušek. V provozu budou třídy Žabiček, Dráčků a Rybiček na Blatenské a Tygříků na Babákově.
 • Do třídy bude přijato pouze dítě s negativním testem na COVID-19.
 • Testování bude probíhat na Blatenské ve třídě D – Ještěrky a v budově  Babákova ve třídě F – Lvíčata
 • Test bude dítěti provádět zákonný zástupce vždy v pondělí a ve čtvrtek, podle časového harmonogramu, který určí škola. Pokud nebude dítě v tento den přítomno, test mu bude proveden hned následující den, kdy do školky přijde. Test nemusí podstoupit dítě, které absolvovalo z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič dítěte prokazatelně doložit, jinak se dítě testování musí účastnit.
 • Zákonný zástupce vyčká s dítětem na výsledek testu a v případě pozitivního testu si rodič odvede dítě ihned domů a zajistí jeho otestování metodou PCR.
 • Do MŠ nebude přijato dítě, které bude vykazovat příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená únava, střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka apod. ….).
 • V celém areálu a v dětských šatnách musí mít rodiče zakrytá ústa i nos – respirátorem.
 • Děti roušky ve školce mít nemusí.
 • Do šaten vstupují maximálně 3 rodiče se svým dítětem a zdržují se tam, co nejkratší dobu. Do šaten bude vpuštěn vždy pouze jeden zákonný zástupce dítěte. Pokud se v určitou dobu sejde před budovou více rodičů, je nutné dodržovat rozestupy min 2 m.

Z tohoto důvodu také zvažte čas příchodu do MŠ, aby nedocházelo ke zbytečnému kumulování většího počtu osob před budovou (nejfrekventovanější čas je 7,45 – 8,15 h).

 • Při vstupu do budovy je nutná desinfekce rukou.
 • Všechny děti musí mít v šatně v sáčku čistou nepoužitou roušku. Roušky, ve kterých dětí budou přicházet do MŠ, si rodiče odnášejí – roušky nesmí zůstávat v šatně!
 • Pro vstup do třídy budou děti používat umývárnu, kde si se svým rodičem nejprve důkladně umyjí ruce.
 • Děti si budou denně nosit vlastní láhev s pitím pro pobyt venku (označenou jménem).
 • Do třídy je zakázáno nosit hračky a plyšáky!!!
 • Všichni zaměstnanci školy v prostorách školy musí nosit respirátory.
 • Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Stravování bude probíhat obvyklou cestou. Případnou nepřítomnost dítěte je třeba oznámit den předem. Vyzvedávání obědů 1. den nepřítomnosti není MOŽNÝ.

 

 

I přes maximální snahu o dodržování všech nastavených pravidel nemůže škola nést odpovědnost za případný přenos nákazy. S přísnými nastavenými pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a dodržují je.

 

Žádáme všechny rodiče o zodpovědný přístup
a dodržování všech nastavených pravidel!!!

 

 

Alena Pobudová, ředitelka školy