Vítejte

na stránce MŠ

Naším

cílem je rozvíjet a vychovávat dítě zdravé, hravé, veselé a samostatně myslící, otevřené dalšímu poznávání a po všech stránkách připravené ke vstupu do základní školy.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části Prahy 4, na Chodově. Škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3 až 6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Škola má od 1. ledna 2010 odloučené pracoviště v budově Babákova 2149.

Třídy

Třída A - Žabičky

Učitelky: Kristýna Vojířová, Nikola Moravcová, Daniela Borovičková

Třída B – Dráčkové

Učitelky: Ljuba Traspová, Bc. Lenka Kopáčková, Alena Pobudová

Třída C – Rybičky

Učitelky: Bc. Šárka Langrová, Lucie Válková

Třída D - Ještěrky

Učitelky: Karolína Vejvodová, Gabriela Tomášková

Třída E – Slůňata

Učitelky: Rozálie Řežábková, Monika Rösslerová

Třída F – Lvíčata

Učitelky: Daniela Škodová, Radka Bubeníčková Dis,

Třída G – Tygříci

Učitelky: Mgr. Bc. Adéla Vedralová, Valentyna Rosokha

Praha,
Česká republika

Blatenská 2145
148 00

Novinky

Zápis pro školní rok 2024/2025

Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně

Pokračovat ve čtení ➝

Prázdninový provoz

Provoz o letních prázdninách v roce 2024 Vážení rodiče, na základě výsledků prosincové ankety pana radního a dohodou se zřizovatelem škol bylo rozhodnuto o změně systému letního provozu mateřských škol Prahy 11. Zvítězil návrat k původnímu modelu, kdy každá školka

Pokračovat ve čtení ➝

PF 2024

Vážení rodiče, přijměte, prosím, poděkování za poskytnuté sponzorské dary škole a za spoustu dárků, které jste se svými dětmi připravili pro osamělé seniory. Všechny přišly do správných rukou jak v našem sousedním  DPS Blatenská, tak i v Domovech pro seniory Máchova a

Pokračovat ve čtení ➝