Setkání s rodiči a odborníkem

Vážení rodiče,

po příjemné zkušenosti setkání s Vámi nad problematikou grafomotoriky se nám podařilo domluvit pro Vás další společné podvečery pro rozvoj dětí. Tentokrát je povede paní učitelka z jedné prestižní londýnské mateřské školy. Nemusíte se bát jazykové bariéry, paní Iva  mluví česky 🙂

Setkání na téma „Rozvojové hry – inspirace ze zahraničí“ se bude konat 6.5. 2021 od 17 – 19 hodin.

Nad problematikou přípravy dětí na výuku cizímu jazyku a socializací dítěte se sejdeme 13.5. ve stejném čase.

Obě setkání proběhnou opět v Google meet, máte-li o setkání zájem, napište, prosím, na e-mail info@ms-blatenska.cz a my Vám pošleme přístupové údaje. Věřím, že si odnesete zajímavé inspirace a tipy pro obohacení svých dětí.

S pozdravem Alena Pobudová

Pozvánka na akce – květen 2021

Vážení rodiče, přišel čas myslet na letní prázdniny

Vážení rodiče!

 

Přednostní přijímání prázdninových přihlášek na termín od   1. – 16. 7. na naši školku bylo ukončeno ke 30.4.

Pokud potřebujete o prázdninách v době od 16. 7. – 27. 8. 2021 umístit své dítě v mateřské škole, můžete si podat přihlášku do ostatních škol na Praze 11.

Přihlášky přijímají jednotlivé školky podle harmonogramu, vybrat si můžete kteroukoliv z těch, které jsou otevřené ve Vámi požadovaném termínu.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE AŽ OD 17.5.2021 !  Dříve nemohou být přijaty!

Nezbytnou součástí přihlášky jsou zaplacené poplatky za stravné a školné.

Sledujte, prosím, informace o termínech plateb a podmínkách na webových stránkách vybraných školek a městské části.

Formulář přihlášky je k dispozici zde a je platná pro všechny školky.

Přihláška na letní provoz MŠ

 

 

——————————————————————————————————————————————————–

Podle rozhodnutí představitelů naší městské části bude letos prázdninový provoz všech jihoměstských školek organizován tak, aby byl rovnoměrně rozložený po celé léto. Rodiče tak budou moci podle svých potřeb dítě přihlásit do kterékoliv z nich (provoz je přednostně určen pro děti obou zaměstnaných rodičů a není nárokový). Podrobné informace jsou na webových stránkách obce.

Budete-li potřebovat dítě v létě umístit, počítejte, prosím, s tím, že naše školka bude podle určeného harmonogramu letos v provozu v době od 1. – 16. 7.

Máte-li zájem o místo u nás, je třeba dítě včas přihlásit. V době od 17. 5. – 31. 5. 2021 je možno podat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (v příloze tohoto textu) k rukám ředitelky mateřské školy a uhradit potřebné poplatky. Děti budou přijímány až do naplnění prázdninové kapacity školy. S podáním přihlášky proto tedy raději neváhejte.

Peníze bude vybírat paní hospodářka ve své kanceláři na Blatenské v pondělí 7. 6. 2021 a ve čtvrtek 10. 6. 2021

vždy od 8,00 – 16,30 hodin.

Školné bude vybíráno ve výši 496,-Kč.

Stravné činí 42,-Kč/den (pro děti s OŠD 45,-Kč/den), za celý desetidenní provoz tedy 420,-Kč (resp. 450,- Kč).

 

Pravidla provozu mateřské školy od 12.4.2021

Pravidla provozu mateřské školy od 12.4.2021

V rámci zajištění maximálního bezpečného provozu bude škola otevřená za přísných
hygienických a organizačních opatření, která je třeba dodržovat.

Z důvodu zachování neměnných skupin dětí bude provoz ve všech třídách probíhat od 7,00 – 16,00 h.

 •  Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti, které mají povinnou předškolní docházku.
 • Pokud potřebují umístit své dítě rodiče z oblasti kritické infrastruktury, je třeba požádat o tuto možnost ředitelku školy na základě potvrzení zaměstnavatele.
 • Děti budou rozdělené do neměnných skupin s max. 15 dětmi. Ve třídách budou děti bez roušek. V provozu budou třídy Žabiček, Dráčků a Rybiček na Blatenské a Tygříků na Babákově.
 • Do třídy bude přijato pouze dítě s negativním testem na COVID-19.
 • Testování bude probíhat na Blatenské ve třídě D – Ještěrky a v budově  Babákova ve třídě F – Lvíčata
 • Test bude dítěti provádět zákonný zástupce vždy v pondělí a ve čtvrtek, podle časového harmonogramu, který určí škola. Pokud nebude dítě v tento den přítomno, test mu bude proveden hned následující den, kdy do školky přijde. Test nemusí podstoupit dítě, které absolvovalo z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič dítěte prokazatelně doložit, jinak se dítě testování musí účastnit.
 • Zákonný zástupce vyčká s dítětem na výsledek testu a v případě pozitivního testu si rodič odvede dítě ihned domů a zajistí jeho otestování metodou PCR.
 • Do MŠ nebude přijato dítě, které bude vykazovat příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená únava, střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka apod. ….).
 • V celém areálu a v dětských šatnách musí mít rodiče zakrytá ústa i nos – respirátorem.
 • Děti roušky ve školce mít nemusí.
 • Do šaten vstupují maximálně 3 rodiče se svým dítětem a zdržují se tam, co nejkratší dobu. Do šaten bude vpuštěn vždy pouze jeden zákonný zástupce dítěte. Pokud se v určitou dobu sejde před budovou více rodičů, je nutné dodržovat rozestupy min 2 m.

Z tohoto důvodu také zvažte čas příchodu do MŠ, aby nedocházelo ke zbytečnému kumulování většího počtu osob před budovou (nejfrekventovanější čas je 7,45 – 8,15 h).

 • Při vstupu do budovy je nutná desinfekce rukou.
 • Všechny děti musí mít v šatně v sáčku čistou nepoužitou roušku. Roušky, ve kterých dětí budou přicházet do MŠ, si rodiče odnášejí – roušky nesmí zůstávat v šatně!
 • Pro vstup do třídy budou děti používat umývárnu, kde si se svým rodičem nejprve důkladně umyjí ruce.
 • Děti si budou denně nosit vlastní láhev s pitím pro pobyt venku (označenou jménem).
 • Do třídy je zakázáno nosit hračky a plyšáky!!!
 • Všichni zaměstnanci školy v prostorách školy musí nosit respirátory.
 • Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Stravování bude probíhat obvyklou cestou. Případnou nepřítomnost dítěte je třeba oznámit den předem. Vyzvedávání obědů 1. den nepřítomnosti není MOŽNÝ.

 

 

I přes maximální snahu o dodržování všech nastavených pravidel nemůže škola nést odpovědnost za případný přenos nákazy. S přísnými nastavenými pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a dodržují je.

 

Žádáme všechny rodiče o zodpovědný přístup
a dodržování všech nastavených pravidel!!!

 

 

Alena Pobudová, ředitelka školy

Metoda tvořivé hry v MŠ Blatenská

 

 

Již před časem jsme v  naší mateřské škole  ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Neděláme práci za děti, klademe důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňujeme dětem si se svými výrobky libovolně hrát.

Odkazy:

www.muzeumricany.cz          

www.tvorivahra.cz

Vznik a ověření metody tvořivé hry byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci projektu Oborový mentoring.

Uzavření mateřských škol od 1.3.2021

Vážení rodiče!

Z rozhodnutí vlády zůstanou všechny mateřinky od 1.března uzavřené. I my tedy zůstaneme následující tři týdny mimo provoz. Dávná moudrost praví, že všechno zlé je pro něco dobré a tohle rozhodnutí dává všem dětem vítanou možnost strávit více času se svými rodiči a Vy tuto příležitost jistě dokážete využít. Přesto paní učitelky z jednotlivých tříd pro děti každý týden připraví nějaké náměty na činnost nebo krátké on-line setkání, aby  na školku nezapomínaly a taky aby se nám všem tolik nestýskalo…

Budete-li potřebovat, můžete se jak na své paní učitelky, tak na mě obrátit i prostřednictvím Školy na dlani.

Zdravíme děti i Vás a přejeme Vám všem pevné zdraví a dobrou mysl!

Za celý kolektiv Alena Pobudová

Karanténa na Babákově

Vážení rodiče,

je mi to moc líto, ale nemám pro Vás dobrou zprávu. Dostala jsem informaci o potvrzené Covid pozitivitě paní kuchařky a z tohoto důvodu byla všem přítomným na pracovišti Babákova v pátek 19.2.2021 nařízena karanténa až do pondělí 1.3. včetně.

Budova Babákova je uzavřena do odvolání.

Děti, které byly v rizikovém kontaktu s nakaženým, bude kontaktovat hygienická služba. Pak je třeba postupovat podle jejich pokynů.

Pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření školy, na požádání Vám je zašlu e-mailem.

Sledujte, prosím, případné další zprávy.

Alena Pobudová

Letní provoz mateřské školy

Vážení rodiče!

V letošním školním roce bude po dohodě ředitelek škol se zřizovatelem zajištěn prázdninový provoz v mateřských školách Prahy 11 téměř po celou dobu letních prázdnin 2021.

Časový harmonogram letního provozu byl sestaven tak, aby měli rodiče možnost v případě potřeby umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu. Provoz nebude zajištěn pouze v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

 • V květnu 2021 bude zveřejněn přehled konkrétních pracovišť s prázdninovým provozem, termíny a postup zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den
 • K prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců
 • Každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost
 • Pro přihlášení využijte jednotnou přihlášku, která bude k dispozici na všech školách
 • Výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit
 • Platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná.
 • Doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID
 • Pro žádné dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, i děti potřebují odpočinek, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení potřeby přihlašování
 • Průběh prázdninového provozu 2021 bude po ukončení vyhodnocen, aby bylo možno navrhnout optimální řešení pro děti, rodiče i zaměstnance škol do dalších let.

Mateřská škola Blatenská bude o prázdninách otevřena v termínu od 1. – 16. 7. 2021.