Třída Dráčkové

Třídní učitelky :Bc. Lenka Kopáčková, Ljuba Traspová, Alena Pobudová

tel. : 222 362 419

Třída B  se nachází v prvním patře školky a momentálně ji navštěvují děti smíšené věkové kategorie.

Třída je vybavená klavírem, dětskou kuchyňkou a ponkem, který nám slouží při rozvíjení polytechnických schopností dětí. 

Třída má dostatečné množství hraček a pomůcek, které děti rozvíjí po všech stránkách. 

Naši pedagogové zajišťují dětem výuku s vstřícným přístupem a jsou ztotožněni s filozofií naší školky.