Třída Ještěrky

Třídní učitelky : Karolína Vejvodová, Martina Pavlíčková

                            

tel. : 222 362 473

 

Třída D se nachází v přízemí školky a momentálně ji navštěvují nejmladší děti . 

 

Třída je vybavená klavírem, dětskou kuchyňkou, herními domy  a ponkem, který nám slouží při rozvíjení polytechnických schopností dětí. 

 

Třída má dostatečné množství hraček a pomůcek, které děti rozvíjí po všech stránkách. 

 

Naši pedagogové zajišťují dětem výuku s vstřícným přístupem a jsou ztotožněni s filozofií naší školky.