Třída Lvíčata

Třídní učitelky : Daniela Škodová, Mgr. Bc. Adéla Vedralová

 

tel. : 226 804 844

 

Třída F se nachází v přízemí školky. Třídu momentálně navštěvují předškolní děti. 

Třída je vybavená klavírem, dětskou kuchyňkou a ponkem, který nám slouží při rozvíjení polytechnických schopností dětí. 

Třída má dostatečné množství hraček a pomůcek, které děti rozvíjí po všech stránkách. 

Naši pedagogové zajišťují dětem výuku s vstřícným přístupem a jsou ztotožněni s filozofií naší školky.