Kategorie:

Nezařazené

Informace pro rodiče k novému školnímu roku

Vážení rodiče! Nový školní rok již téměř klepe na dveře. Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti v pondělí 4.9.2023 v běžném řežimu MŠ. Děti, které do školky chodily v minulém školním roce, budou pokračovat ve svých třídách. Rodiče nově nastupujících dětí dostali informace o umístění na červnové schůzce. Pokud ještě někdo tuto informaci nemá, zavolejte si, prosím, na telefon 724 251 550. Pro všechny nově nastupující děti platí adaptační režim, se kterým jste byli seznámeni na informační schůzce: v

Pokračovat ve čtení ➝

Prázdninový provoz 31.7.-11.8.2023

Rozřazení dětí do jednotlivých tříd: Budova MŠ BLATENSKÁ Třída A – ŽABIČKY : spojeny děti ze třídy A a G + MŠ Madolinka, MŠ Janouchova, MŠ Křejpského Třída B – DRÁČKOVÉ : děti ze třídy F + MŠ Hroncova, MŠ Hrabákova, MŠ Markušova, MŠ Jažlovická Třída C –  RYBIČKY : spojeny děti ze tříd C a E + MŠ V Benátkách Třída D – JEŠTĚRKY : spojeny děti ze tříd B a D + MŠ Drabíkové, MŠ Stachova, MŠ Mírového

Pokračovat ve čtení ➝

Zápis pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti s vízem strpění proběhne 6.6.2023 od 10-16 hodin. S sebou doneste :  vyplněnou Žádost o přijetí rodný list  vízový doklad dítěte doklad rodičů či zákonného zástupce potvrzení o bydlišti na Praze 11 lékařské potvrzení dítěte.

Pokračovat ve čtení ➝

SPORTOVNÍ HRY DĚTÍ MŠ PRAHY 11

Dne 17.5. se tým vybraných sportovců a sportovkyň z naší MŠ zúčastnil sportovních her Prahy 11, kde změřili své síly s ostatními okolními školkami. Soutěžilo se v pěti disciplínách a to v pětiskoku, překážkovém běhu, hodu do dálky, štafetovém běhu a skoku s balónem mezi koleny.  Děkujeme organizátorům sportovních her za příjemnou akci a našim reprezentantům za skvělé výkony.

Pokračovat ve čtení ➝

Informace k prázdninovému provozu

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 31.7. – 11.8.2023   Přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky pro děti z naší školky budeme v úterý 18.4.2023 v době od 13,00 – 17,00 hodin a 19.4. od 13,00 – 16,00 hodin v kanceláři hlavní budovy školy, tedy v Blatenské 2145. Přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky pro děti z ostatních školek na Jižním Městě budeme v úterý 16.5.2023 v době od 13 – 17,30hodin v kanceláři hlavní budovy školy, tedy v Blatenské 2145. S přihláškou je třeba dodat kopii evidenčního listu dítěte (na vyžádání Vám

Pokračovat ve čtení ➝