Vážení rodiče, přijměte, prosím, poděkování za poskytnuté sponzorské dary škole a za spoustu dárků, které jste se svými dětmi připravili pro osamělé seniory. Všechny přišly do správných rukou jak v našem sousedním  DPS Blatenská, tak i v Domovech pro seniory Máchova a Senecura a jejich noví majitelé Vám všem děkují.

Krásné vánoční svátky a prima rok 2024 Vám přeje Alena Pobudová