Kategorie:

Nezařazené

Rezervační systém

Vážení uchazeči, připomínáme možnost zarezervování si času donesení přihlášky do naší MŠ. Díky tomu, můžete předejít případným frontám.  Tuto možnost najdete zde:  https://zapisdoms-praha11.praha.eu/skola/materska-skola-praha-4-blatenska-2145   Těšíme se na Vás, Alena Pobudová  ředitelka MŠ 

Pokračovat ve čtení ➝

Zápis pro školní rok 2024/2025

Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně školy v Blatenské ulici(pro obě pracoviště) ve dnech: 13.5. 2024 v době od 10:00 – 17:00 hodin 14.5. 2024 v době od 10:00 – 13:00 hodin Elektronická registrace k zápisu do mateřských škol je od 2.5.2024 přístupná na odkazu: https://zapisdoms-praha11.praha.eu/Zájemce o zápis

Pokračovat ve čtení ➝

Prázdninový provoz

Provoz o letních prázdninách v roce 2024 Vážení rodiče, na základě výsledků prosincové ankety pana radního a dohodou se zřizovatelem škol bylo rozhodnuto o změně systému letního provozu mateřských škol Prahy 11. Zvítězil návrat k původnímu modelu, kdy každá školka zajistí po dobu prvních tří týdnů v červenci (nebo jeden z nich v srpnu) provoz pro „své“ děti. Ve zbylé době provoz pro předškolní děti školkami zajišťován nebude, ale lze využít např. příměstské tábory zřizované Městskou částí.   Oznamuji Vám

Pokračovat ve čtení ➝

PF 2024

Vážení rodiče, přijměte, prosím, poděkování za poskytnuté sponzorské dary škole a za spoustu dárků, které jste se svými dětmi připravili pro osamělé seniory. Všechny přišly do správných rukou jak v našem sousedním  DPS Blatenská, tak i v Domovech pro seniory Máchova a Senecura a jejich noví majitelé Vám všem děkují. Krásné vánoční svátky a prima rok 2024 Vám přeje Alena Pobudová

Pokračovat ve čtení ➝

Informace pro rodiče k novému školnímu roku

Vážení rodiče! Nový školní rok již téměř klepe na dveře. Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti v pondělí 4.9.2023 v běžném řežimu MŠ. Děti, které do školky chodily v minulém školním roce, budou pokračovat ve svých třídách. Rodiče nově nastupujících dětí dostali informace o umístění na červnové schůzce. Pokud ještě někdo tuto informaci nemá, zavolejte si, prosím, na telefon 724 251 550. Pro všechny nově nastupující děti platí adaptační režim, se kterým jste byli seznámeni na informační schůzce: v

Pokračovat ve čtení ➝