Zápis pro ukrajinské děti s vízem strpění proběhne 6.6.2023 od 10-16 hodin.

S sebou doneste : 

  • vyplněnou Žádost o přijetí
  • rodný list 
  • vízový doklad dítěte
  • doklad rodičů či zákonného zástupce
  • potvrzení o bydlišti na Praze 11
  • lékařské potvrzení dítěte.