PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 31.7. – 11.8.2023

 

Přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky pro děti z naší školky budeme v úterý 18.4.2023 v době od 13,00 – 17,00 hodin a 19.4. od 13,00 – 16,00 hodin v kanceláři hlavní budovy školy, tedy v Blatenské 2145.

Přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky pro děti z ostatních školek na Jižním Městě budeme v úterý 16.5.2023 v době od 13 – 17,30hodin v kanceláři hlavní budovy školy, tedy v Blatenské 2145.

S přihláškou je třeba dodat kopii evidenčního listu dítěte (na vyžádání Vám poskytne ředitelka Vaší školky, kterou navštěvujete v průběhu školního roku).

Zároveň uhradíte platbu za školné a stravné.

Stravné činí 49,-Kč/den, pro děti s odloženou školní docházkou 51,-Kč/den.

Částka na stravné za celý dvoutýdenní provoz tedy je 490,- (510,-) Kč.

Školné činí 614,-Kč. Děti narozené po 31.8.2016 školné neplatí.

Všechny informace k prázdninovému provozu naleznete na našich webových stránkách v záložce Pro rodiče –  Prázdninový provoz, kde jsou vyvěšeny již od počátku února, včetně přehledu otevřených školek.

Ke stažení je tam i Žádost o přijetí dítěte, platná pro všechny otevřené školky (jen do záhlaví nezapomeňte vyplnit název vybrané školky).