Vážení rodiče!

Nový školní rok již téměř klepe na dveře. Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti ve čtvrtek 1.9.2022.

Děti, které do školky chodily v minulém školním roce, budou pokračovat ve svých třídách. Výjimkou jsou pouze letošní předškoláčci, kteří postoupí ze třídy Slůňat do Lvíčat – tak budou všechny nejstarší děti na Babákovce pohromadě v jedné třídě. Na Blatenské se v tomto smyslu nemění nic, děti zůstávají ve svých loňských třídách.

Rodiče nově nastupujících dětí dostali informace o umístění na červnové schůzce. Pokud ještě někdo tuto informaci nemá, zavolejte si, prosím, od pondělka 29.8. na telefon 724 251 550.

Pro všechny nově nastupující děti platí adaptační režim, se kterým jste byli seznámeni na informační schůzce:

  • ve čtvrtek 1.9. bude dítě ve školce od 8 – 9 hodin, do třídy s ním mohou rodiče

  • v pátek 2.9. bude dítě ve školce od 8 – 9 hodin již samo, bez rodičů

  • v pondělí děti budou ve školce od 8 – 10 hodin

  • v úterý, bude-li dítě vše zvládat, pobyt zkusíme prodloužit do 12,15 hodin

  • odpolední pobyt dětí ve školce nejdříve ve druhé polovině září

Vzhledem k prudkému nárůstu cen potravin musíme, bohužel, i my přistoupit ke zdražení stravného pro děti. Od září je tedy cena stanovena na 49,-Kč denně (pro děti s odkladem školní docházky na 51,-Kč). Platby budou dál vybírány zálohově vždy do 15. dne v měsíci. Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školné, je pro letošní školní rok ve výši 1228,-Kč měsíčně.

Všechny platby stačí provést až po zahájení školního roku, kdy také všechny nově nastupující děti dostanou své variabilní symboly.

Všechny další informace počkají na zahajovací třídní schůzky, které budou cca v polovině září.

Přejeme všem krásný zbytek letních dnů a těšíme na Vás.