Sportovní hry Jižního města Ve středu 8.6. se vybraní reprezentanti z třídy Ještěrek zúčastnili 14. Sportovních her dětí mateřských škol Prahy 11 – Memoriálu Zlaty Svobodové. Hry se konaly na hřišti ZŠ Donovalská. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Těmi disciplínami byl pětiskok, překážkový běh, hod do dálky, štafetový běh a skoky s balónem mezi koleny. Všechny tyto disciplíny pro nás připravili žáci osmé třídy právě školy ZŠ Donovalská. Po splnění disciplín a občerstvení na nás čekal zábavný program se Standou a Vandou. Děti si společně zazpívaly a zatančily. A nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení. Naši reprezentanti obsadili krásné 9. místo. Odnesli si medaile a ceny v podobě her, které si užijí společně s dětmi ve třídě. Hlavní cenou byla dobrá nálada a příjemný sportovní zážitek.

Poděkování patří MŠ Jažlovická a ZŠ Donovalská za skvělou přípravu a našim reprezentantům za skvělé sportovní výkony.