(Více informací naleznete ve složce Pro rodiče v kolonce Zápis do MŠ)

 

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023/ Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

V době od 2. – 11. 5. 2022 je možné vygenerovat a vyplnit přihlášku do libovolných mateřských škol v katastru Prahy 11 na internetové adrese, kde najdete i podrobné informace k zápisům

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Zcela vyplněnou přihlášku  si, prosím, vytiskněte a oba ji podepište. Následně je třeba ji doručit do školky. Ve dnech 11. a 12.5. v době od 10 – 16 hodin budeme přihlášky přijímat osobně, a to  v budově Blatenská 2145 (ve vchodu pod obecní vlajkou). Zazvoňte, prosím, na ředitelnu a vyčkejte příchodu pověřené osoby, která od Vás přihlášku převezme.          Přihlášku lze v nutném případě poslat i poštou nebo použít datovou schránku – výhradně ale osobní (nikoli firemní).

Pokud se při zpracování přihlášky ukáže, že bude třeba něco doplnit, budete k tomu vyzvání emailem nebo telefonicky. 

Zpracované přihlášky budou následně školou vloženy do systému a ve druhé fázi řízení budete mít možnost sledovat vývoj přijímacího řízení.

Při vyplňování přihlášky budete mít možnost podat ji na více škol a také určit si školu, které dáváte přednost. V případě, že na vybrané škole bude možno Vaše dítě přijmout, bude pak ale třeba uvolnit blokovaná místa na těch ostatních školách. Budete vyzváni k návštěvě té školy, kam opravdu chcete nastoupit, a tam podepíšete zpětvzetí, čímž pro Vás  bude vše vyřízeno (nebudete tedy muset tyto školky obcházet jednotlivě).

Součástí přihlášky je Evidenční list dítěte, který je třeba rovněž vyplnit a nechat potvrdit u pediatra a s přihláškou odevzdat na vybrané škole.

Nejpozději do 18. 6. dostanete vyrozumění o přijetí, případně nepřijetí Vašeho dítěte.

Přihláška do naší školy zahrnuje zároveň i naše detašované pracoviště Babákova 2149. O umístění dítěte na pracoviště školy rozhoduje ředitelka s přihlédnutím k preferenci rodičů.

Jednou z podmínek úspěšného přijetí dítěte je jeho bydliště na území Prahy 11, které je nutné řádně doložit –  občanským průkazem nebo ověřenou kopií nájemní smlouvy.

V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy na e-mailu info@ms-blatenska.cz nebo na telefon 724 251 550