Konec února jsme věnovali lidovému svátku Masopustu.

Děti během týdne měly možnost se pomocí vlastních prožitků seznámit se starými lidovými zvyky a tradicemi.

Do masopustního veselí byla zapojená celá naše mateřská škola včetně paní kuchařek, které pro nás připravily klasické masopustní hody. Děti ochutnaly vepřové výpečky s knedlíkem, domácí koblihy či nastavovanou kaši.

V rámci masopustních příprav si děti vytvořily masopustní masky, jitrnice nebo barevné laufrovské klobouky z papíru. S dětmi jsme se naučili masopustní písničky „Kalamajka, Zlaté posvícení a Pec nám spadla” v doprovodu zvuků hrnců a vařeček.


V úterý 1. března se v naší mateřské škole konal masopustní průvod. Sešla se zde velká spousta nádherných masek. Děti se tak seznámily s typickými masopustními postavami. Do průvodu se zapojily děti z mateřské školy Blatenská i Babákova.

Děti svými maskami potěšily nejen lidi z okolí, ale i seniory, kteří nás zahlédli z okna. Kromě masek si děti domů odnesly i mnoho zážitků.

Celá akce byla velmi vydařená a děti si karnevalový průvod moc užily.