Vážení rodiče!

Po osmi letech provozu našeho detašovaného pracoviště v Základní škole Pošepného náměstí přišel čas vrátit zapůjčené prostory zpět škole pro potřeby školních dětí.  Na počátku se naše třídy postupně otevíraly tak, jak se postupně rodilo víc a víc dětí. Stejně tak bude i jejich provoz plynule ukončován v situaci, kdy se do MŠ Blatenská včetně jejích detašovaných poboček hlásí čím dál, tím méně dětí.  Po vzájemné dohodě všech stran zde zůstane v příštím školním roce v provozu třída „Motýlků“, kde většinu dětí čeká ve školce poslední rok před vstupem do první třídy. Zůstanou s nimi i paní učitelky Renata a Lucka.

Naši letošní předškoláčci v „Žabičkách“ po prázdninách odejdou do školy, zůstanou pouze čtyři děti, které se přidají k Motýlkům, případně přejdou po dohodě s rodiči do jiné třídy.

Malé „Berušky“, které budou do školky chodit ještě nejméně dva roky, po dohodě s rodiči již čeká nová třída, kam se přestěhují i se svou milovanou paní učitelkou Danielou a oblíbenými hračkami.

Pokud rodiče mladších dětí z nějakého důvodu potřebují mít své děti ještě ve školce na Pošepného nám., je možné je zařadit do třídy Motýlků, jen je třeba počítat s tím, že provoz této třídy bude příští rok v červnu pravděpodobně též ukončen a děti budou převedeny do budovy v Blatenské (případně Babákově) ulici.

Věříme, že výše popsaná opatření daná demografickým vývojem pochopíte a i nadále zachováte naší mateřské škole přízeň.