Upozornění rodičům!

V těchto dnech je mimořádně zvýšená aktivita a výskyt klíšťat. Není v silách školy zajistit dětem naprostou ochranu. Sekání trávy zajišťuje MČ Praha 11 podle schváleného harmonogramu. Další možnosti ochrany jsem konzultovala s Obvodní hygienickou stanicí. Z této konzultace vychází následující doporučení:

  • denně ráno před příchodem do MŠ aplikovat vhodný repelent (škola toto udělat nesmí vzhledem k možným alergiím)
  • dítě vhodně oblékat pro pobyt venku (světlé, lehké, ideálně dlouhé kalhoty, ponožky…)
  • po příchodu domů dítě pečlivě prohlédnout (není v silách učitelek zkontrolovat všechny přítomné děti)

V tomto období děti nebudou chodit na vycházky do lesa. Všem dětem vždy znovu učitelky vysvětlují, proč si nemají hrát v křoví …, není však žádoucí vyvolat v dětech nadměrný strach. Jistě se shodneme, že si děti  potřebují volně hrát a  běhat pro svůj všestranný rozvoj. Není možné celý den děti nechat zavřené v budovách jen proto, aby neměly klíště.

Děkuji za pochopení.

Alena Pobudová-ředitelka školy