Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče.

Pro platbu odsouhlasené částky 850,00 Kč na programy pro děti je určen nový podúčet

číslo: 35-2000830329/0800.

V případě, že jste částku již uhradili na hlavní účet školy, nic se neděje, platby jsou již převedené na správný účet.

Připomínáme, že je nezbytné uvádět přidělený variabilní symbol, do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, jméno dítěte.

Děkuji.

Alena Pobudová, ředitelka