Pravidla provozu mateřské školy od 12.4.2021

Pravidla provozu mateřské školy od 12.4.2021

V rámci zajištění maximálního bezpečného provozu bude škola otevřená za přísných
hygienických a organizačních opatření, která je třeba dodržovat.

Z důvodu zachování neměnných skupin dětí bude provoz ve všech třídách probíhat od 7,00 – 16,00 h.

 •  Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti, které mají povinnou předškolní docházku.
 • Pokud potřebují umístit své dítě rodiče z oblasti kritické infrastruktury, je třeba požádat o tuto možnost ředitelku školy na základě potvrzení zaměstnavatele.
 • Děti budou rozdělené do neměnných skupin s max. 15 dětmi. Ve třídách budou děti bez roušek. V provozu budou třídy Žabiček, Dráčků a Rybiček na Blatenské a Tygříků na Babákově.
 • Do třídy bude přijato pouze dítě s negativním testem na COVID-19.
 • Testování bude probíhat na Blatenské ve třídě D – Ještěrky a v budově  Babákova ve třídě F – Lvíčata
 • Test bude dítěti provádět zákonný zástupce vždy v pondělí a ve čtvrtek, podle časového harmonogramu, který určí škola. Pokud nebude dítě v tento den přítomno, test mu bude proveden hned následující den, kdy do školky přijde. Test nemusí podstoupit dítě, které absolvovalo z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič dítěte prokazatelně doložit, jinak se dítě testování musí účastnit.
 • Zákonný zástupce vyčká s dítětem na výsledek testu a v případě pozitivního testu si rodič odvede dítě ihned domů a zajistí jeho otestování metodou PCR.
 • Do MŠ nebude přijato dítě, které bude vykazovat příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená únava, střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka apod. ….).
 • V celém areálu a v dětských šatnách musí mít rodiče zakrytá ústa i nos – respirátorem.
 • Děti roušky ve školce mít nemusí.
 • Do šaten vstupují maximálně 3 rodiče se svým dítětem a zdržují se tam, co nejkratší dobu. Do šaten bude vpuštěn vždy pouze jeden zákonný zástupce dítěte. Pokud se v určitou dobu sejde před budovou více rodičů, je nutné dodržovat rozestupy min 2 m.

Z tohoto důvodu také zvažte čas příchodu do MŠ, aby nedocházelo ke zbytečnému kumulování většího počtu osob před budovou (nejfrekventovanější čas je 7,45 – 8,15 h).

 • Při vstupu do budovy je nutná desinfekce rukou.
 • Všechny děti musí mít v šatně v sáčku čistou nepoužitou roušku. Roušky, ve kterých dětí budou přicházet do MŠ, si rodiče odnášejí – roušky nesmí zůstávat v šatně!
 • Pro vstup do třídy budou děti používat umývárnu, kde si se svým rodičem nejprve důkladně umyjí ruce.
 • Děti si budou denně nosit vlastní láhev s pitím pro pobyt venku (označenou jménem).
 • Do třídy je zakázáno nosit hračky a plyšáky!!!
 • Všichni zaměstnanci školy v prostorách školy musí nosit respirátory.
 • Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Stravování bude probíhat obvyklou cestou. Případnou nepřítomnost dítěte je třeba oznámit den předem. Vyzvedávání obědů 1. den nepřítomnosti není MOŽNÝ.

 

 

I přes maximální snahu o dodržování všech nastavených pravidel nemůže škola nést odpovědnost za případný přenos nákazy. S přísnými nastavenými pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a dodržují je.

 

Žádáme všechny rodiče o zodpovědný přístup
a dodržování všech nastavených pravidel!!!

 

 

Alena Pobudová, ředitelka školy