Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení při řešení neodkladných oprav na pracovišti Babákova v pátek 21. 4. 2017.
Velice si vážíme Vaši pomoci!
Od dnešního dne je detašované pracoviště Babákova v běžném provozu.

S přáním příjemných jarních dnů
vedení školy