Nový školní rok – informace

Vážení rodiče,

Vítáme Vaše děti i Vás na prahu nového školního roku!

Vzhledem ke skutečnosti, že i letošní podzim bude ovlivněn koronavirem, je třeba dodržovat alespoň základní protiepidemiologická opatření. Tím je samozřejmě v první řadě zvýšená a důkladná hygiena. Před vstupními dveřmi je k dispozici dezinfekce na ruce, určená zejména dospělým. Dohlédněte, prosím, aby si děti po převlečení v šatně důkladně umyly ruce mýdlem v umývárně a teprve potom je předejte paní učitelce.

V šatně smí být maximálně pouze tři dospělí zároveň, počítejte proto, prosím, s delší dobou, kterou před předáním dítěte budete potřebovat.

Roušky zatím nejsou nutné ani pro děti, ani pro rodiče, ale dejte jednu roušku v sáčku dítěti do pytle pro případ potřeby.

Všechny nově nastupující děti MUSÍ nejpozději při nástupu odevzdat lékařem potvrzený Evidenční list – jinak nemůže být dítě přijato!!! Pokud jste tak již neučinili, myslete na to, prosím!

Nově nastupující nejmladší děti ve třídě Rybičky a Slůňata může 1.9. doprovodit jeden z rodičů i ve třídě, ale snažte se dobu pobytu rodičů omezit. V rámci adaptačního režimu platí , že děti budou ve školce první dva dny pouze do 9 hodin, další dva až tři dny pouze do deseti hodin dopoledne. Pak se pobyt dětí prodlouží dle dohody s učitelkou na celé dopoledne. Odpolední pobyt doporučujeme zahájit nejdřív 3-4 týden.

Přejeme vám v novém školním roce hodně zdraví a štěstí a věříme v příjemnou spolupráci.

Za celý kolektiv Alena Pobudová, ředitelka školy