Letní provoz mateřské školy

Vážení rodiče!

V letošním školním roce bude po dohodě ředitelek škol se zřizovatelem zajištěn prázdninový provoz v mateřských školách Prahy 11 téměř po celou dobu letních prázdnin 2021.

Časový harmonogram letního provozu byl sestaven tak, aby měli rodiče možnost v případě potřeby umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu. Provoz nebude zajištěn pouze v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

  • V květnu 2021 bude zveřejněn přehled konkrétních pracovišť s prázdninovým provozem, termíny a postup zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den
  • K prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců
  • Každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost
  • Pro přihlášení využijte jednotnou přihlášku, která bude k dispozici na všech školách
  • Výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit
  • Platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná.
  • Doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID
  • Pro žádné dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, i děti potřebují odpočinek, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení potřeby přihlašování
  • Průběh prázdninového provozu 2021 bude po ukončení vyhodnocen, aby bylo možno navrhnout optimální řešení pro děti, rodiče i zaměstnance škol do dalších let.

Mateřská škola Blatenská bude o prázdninách otevřena v termínu od 1. – 16. 7. 2021.