Informace k prázdninovému provozu

Všechny řádně podané žádosti o přijetí dětí k prázdninovému provozu byly vyřízeny kladně.

Podmínkou je řádné uhrazení plateb:

  • Termín plateb:
    • 13. 6.2017 v době od 7.00 – 16.00 hodin
    • 15. 6.2017 v době od 7.30 – 17.00 hodin

 

  • Částka plateb:
    • Červenec: školné 356,-Kč, stravné 34,-Kč/den (sedmileté děti 38,-Kč/den)
    • Srpen: školné 223,-Kč, stravné 34,-Kč/den (sedmileté děti 38,-Kč/den)

 

Platby je třeba uhradit v hotovosti do rukou hospodářky školy v budově Blatenská.