Blahopřání

Kolektiv školky blahopřeje ke sňatku paní učitelce Jitce ze třídy D – Ještěrky, dříve Koláříkové nyní Bumbalové. Přejeme spokojené manželství.