Dobrá zpráva pro Tygříky!

Vážení rodiče,

podle aktuálních pokynů z hygienické stanice mohou zdraví Tygříci, které mají negativní test na COVID-19, přijít již zítra do školky. Těší se na ně paní učitelka Jana. Odpoledne budou děti ve třídě F – Lvíčata.

Paní učitelka Lucka zatím zůstává v pracovní neschopnosti. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. Všichni si samozřejmě přejeme, aby nás žádná další karanténa nepostihla a všichni byli zdraví. Kéž by to konečně pochopil i ten virus!

S pozdravem

Alena Pobudová, ředitelka školy

Blahopřání

Kolektiv školky blahopřeje ke sňatku i paní učitelce Míše ze třídy C – Rybičky, dříve Skřivánkové, nyní Hoškové. Přejeme spokojené manželství.

ZRUŠENÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 15.9.2020

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci a probíhající karanténě na detašovaném pracovišti školy rušíme třídní schůzky plánované na 15.9.2020  v MŠ Blatenská.

Informace dostanete v písemné podobě.

Děkujeme za pochopení.

KARANTÉNA – UZAVŘENÍ TŘÍDY TYGŘÍKŮ do odvolání!

Vážení rodiče,

obávám se, že  pro Vás nemám dobrou zprávu. Právě jsem se dozvěděla, že paní učitelka Lucka ze třídy Tygříků, která byla od soboty v pracovní neschopnosti pro respirační onemocnění, byla pozitivně testována na Covid 19. Z důvodu karantény jsme proto nuceni od pondělí uzavřít třídu Tygříků. Karanténa je počítána od posledního kontaktu, tedy od 4.9. Předpokládáme tedy, že nebude trvat dlouho, každopádně se budeme řídit pokyny hygienické služby.

Rodiče dětí, které byly ve školce ve třídě Tygříků ve dnech 3. – 4.9., budou s dalšími pokyny kontaktováni přímo hygienickou službou.

Všichni jsme nejspíš tušili, že se karanténní opatření v následujícím podzimním a zimním období školce nejspíš nevyhnou, ale asi nikdo z nás nečekal, že to bude až takhle brzy. Nezbývá nám, než se s tím smířit a držet si palce, aby to bylo poprvé a naposledy.

Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv zaměstnanců Alena Pobudová, ředitelka školy

POVINNÉ ROUŠKY

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády vezměte, prosím, na vědomí povinnost mít od čtvrtečního rána (10.9.2020) v prostorách mateřské školy zakrytá ústa a nos. Dětí se tato povinnost, naštěstí, netýká.

Až do odvolání platí, že každé dítě doprovází pouze jeden dospělý a v šatně mohou být současně maximálně tři dospělí lidé.

Třídní schůzky se uskuteční v plánovaných termínech. Bude-li to jen trochu možné, sejdeme se ale raději na zahradě mateřské školy.

 

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování všech potřebných opatření pro omezení šíření virů!

Pozvánka na třídní schůzky a na komunitní setkání – Podzimní cesta kolem světa

Pozvánka – třídní schůzky září 2020

Komunitní setkání pro děti a rodiče na téma – Podzimní cesta kolem světa

Zveme Vás na interaktivní odpoledne, kde se děti a možná i Vy dozvíte něco nového o životě a způsobu vzdělávání dětí v jiných zemích. Setkání povede vedoucí učitelka mateřské školy z Londýna. Děti se mohou těšit na zajímavé úkoly na jednotlivých stanovištích. Sejdeme se 22. 9. 2020 v době od 16.00 do 18.00 hodin na zahradě MŠ v Blatenské ulici (akce se samozřejmě týká i dětí z budovy Babákova).

Akce proběhne v rámci dotačního programu Dveře dokořán z Výzvy č. 28 OP PPR.

Preventivní vyšetření zraku

Preventivní vyšetření zraku

Měření zraku se provádí pomocí speciální diagnostické kamery PlusoptiX. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 metru, trvá velmi krátce a je naprosto bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Přístroj po dobu vyšetření vydává příjemné zvukové i světelné efekty, které upoutají pozornost dítěte. K vyšetření zraku není potřeba aplikovat žádné oční kapky.

Dítě hledí do kamery a jsou mu měřeny dioptrické hodnoty očí, které jsou následné porovnány s fyziologickými hodnotami a věkem dítěte. Na základě zjištěných údajů je možné určit, zda dítě vidí správně nebo má potíže při vidění do blízka nebo do dálky.
Každé dítě obdrží potvrzení o vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené hodnoty očí. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady je doporučeno situaci konzultovat s očním lékařem. Předepsání brýlí dává dítěti naději na správnou a účinnou léčbu zjištěné oční vady, která je úspěšně léčitelná při včasné diagnóze, zvláště pak v předškolním věku dítěte.
Společně s výsledky vyšetření obdrží také praktický dárek na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání.

V předškolním věku dítěte je velmi významné screeningové vyšetření provádět opakovaně každý rok, kdy u včasného záchytu je vysoká šance na úplnou korekci zjištěné dioptrické vady a eliminaci případných komplikací, jako jsou tupozrakost, problémy se čtením a psaním, zhoršené prostorové vnímání, nebo také zvýšené riziko výskytu úrazů u dětí.

 

Datum:        úterý 22. září 2020

Cena:          150,- Kč

Přihlášky na třídách do 10. září 2020

 

Nový školní rok – informace

Vážení rodiče,

Vítáme Vaše děti i Vás na prahu nového školního roku!

Vzhledem ke skutečnosti, že i letošní podzim bude ovlivněn koronavirem, je třeba dodržovat alespoň základní protiepidemiologická opatření. Tím je samozřejmě v první řadě zvýšená a důkladná hygiena. Před vstupními dveřmi je k dispozici dezinfekce na ruce, určená zejména dospělým. Dohlédněte, prosím, aby si děti po převlečení v šatně důkladně umyly ruce mýdlem v umývárně a teprve potom je předejte paní učitelce.

V šatně smí být maximálně pouze tři dospělí zároveň, počítejte proto, prosím, s delší dobou, kterou před předáním dítěte budete potřebovat.

Roušky zatím nejsou nutné ani pro děti, ani pro rodiče, ale dejte jednu roušku v sáčku dítěti do pytle pro případ potřeby.

Všechny nově nastupující děti MUSÍ nejpozději při nástupu odevzdat lékařem potvrzený Evidenční list – jinak nemůže být dítě přijato!!! Pokud jste tak již neučinili, myslete na to, prosím!

Nově nastupující nejmladší děti ve třídě Rybičky a Slůňata může 1.9. doprovodit jeden z rodičů i ve třídě, ale snažte se dobu pobytu rodičů omezit. V rámci adaptačního režimu platí , že děti budou ve školce první dva dny pouze do 9 hodin, další dva až tři dny pouze do deseti hodin dopoledne. Pak se pobyt dětí prodlouží dle dohody s učitelkou na celé dopoledne. Odpolední pobyt doporučujeme zahájit nejdřív 3-4 týden.

Přejeme vám v novém školním roce hodně zdraví a štěstí a věříme v příjemnou spolupráci.

Za celý kolektiv Alena Pobudová, ředitelka školy

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020-2021

 

Na základě zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 14/2005 v platném znění, je úplata

pro školní rok 2020 -2021 stanovena ve výši:

993,- Kč za kalendářní měsíc s účinností od 1. září 2020

Splatnost nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku,

je poskytováno bezplatně.

V Praze dne 30. 5. 2020

Alena Pobudová

ředitelka školy