Metoda tvořivé hry v MŠ Blatenská

 

 

Již před časem jsme v  naší mateřské škole  ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Neděláme práci za děti, klademe důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňujeme dětem si se svými výrobky libovolně hrát.

Odkazy:

www.muzeumricany.cz          

www.tvorivahra.cz

Vznik a ověření metody tvořivé hry byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci projektu Oborový mentoring.

Uzavření mateřských škol od 1.3.2021

Vážení rodiče!

Z rozhodnutí vlády zůstanou všechny mateřinky od 1.března uzavřené. I my tedy zůstaneme následující tři týdny mimo provoz. Dávná moudrost praví, že všechno zlé je pro něco dobré a tohle rozhodnutí dává všem dětem vítanou možnost strávit více času se svými rodiči a Vy tuto příležitost jistě dokážete využít. Přesto paní učitelky z jednotlivých tříd pro děti každý týden připraví nějaké náměty na činnost nebo krátké on-line setkání, aby  na školku nezapomínaly a taky aby se nám všem tolik nestýskalo…

Budete-li potřebovat, můžete se jak na své paní učitelky, tak na mě obrátit i prostřednictvím Školy na dlani.

Zdravíme děti i Vás a přejeme Vám všem pevné zdraví a dobrou mysl!

Za celý kolektiv Alena Pobudová

Karanténa na Babákově

Vážení rodiče,

je mi to moc líto, ale nemám pro Vás dobrou zprávu. Dostala jsem informaci o potvrzené Covid pozitivitě paní kuchařky a z tohoto důvodu byla všem přítomným na pracovišti Babákova v pátek 19.2.2021 nařízena karanténa až do pondělí 1.3. včetně.

Budova Babákova je uzavřena do odvolání.

Děti, které byly v rizikovém kontaktu s nakaženým, bude kontaktovat hygienická služba. Pak je třeba postupovat podle jejich pokynů.

Pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření školy, na požádání Vám je zašlu e-mailem.

Sledujte, prosím, případné další zprávy.

Alena Pobudová

Letní provoz mateřské školy

Vážení rodiče!

V letošním školním roce bude po dohodě ředitelek škol se zřizovatelem zajištěn prázdninový provoz v mateřských školách Prahy 11 téměř po celou dobu letních prázdnin 2021.

Časový harmonogram letního provozu byl sestaven tak, aby měli rodiče možnost v případě potřeby umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu. Provoz nebude zajištěn pouze v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

  • V květnu 2021 bude zveřejněn přehled konkrétních pracovišť s prázdninovým provozem, termíny a postup zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den
  • K prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců
  • Každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost
  • Pro přihlášení využijte jednotnou přihlášku, která bude k dispozici na všech školách
  • Výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit
  • Platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná.
  • Doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID
  • Pro žádné dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, i děti potřebují odpočinek, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení potřeby přihlašování
  • Průběh prázdninového provozu 2021 bude po ukončení vyhodnocen, aby bylo možno navrhnout optimální řešení pro děti, rodiče i zaměstnance škol do dalších let.

Mateřská škola Blatenská bude o prázdninách otevřena v termínu od 1. – 16. 7. 2021.

 

Uzavření pracoviště Blatenská – karanténa

Vážení rodiče,

ačkoli i někteří odborníci ve sdělovacích prostředcích tvrdí, že dětí se nákaza Covidem netýká, zjevně to není pravda. Vzhledem k pozitivním výsledkům testů u několika dětí bylo dnes odpoledne na základě provedeného epidemiologického šetření  rozhodnuto o uzavření všech čtyřech tříd v budově Blatenská, s platností od 6.1.2021, minimálně na 10 dní.

Děti, které byly v rizikovém kontaktu s nakaženým, bude kontaktovat hygienická služba. Pak je třeba postupovat podle jejich pokynů. Aktuálně čekáme na výsledek testů ze třídy Dráčků a Rybiček, u Žabiček byla nákaza dnes již potvrzena…

Děti, které ve školce nepřišly do přímého kontaktu s nakaženým, na testy povinně nemusí, je to na Vašem uvážení.

Pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření školy, na požádání Vám je zašlu e-mailem.

Sledujte, prosím, případné další zprávy.

Jakkoli jsme si všichni přáli, aby příchod nového roku nějakým zázrakem pomohl, virus nadále předvádí, co dokáže. Nezbývá, než doufat, že všechny virem postižené děti i dospělí, ať už mezi rodiči, či z řad našich zaměstnanců, budou co nejdříve v pořádku, a vydržet! Bohužel z příkladu obou paní učitelek z Ještěrek je evidentní, že průběh nemoci není vždy snadný a léčba trvá dlouho….

S pozdravem za celý kolektiv Alena Pobudová

Provoz školky od 4.1.2021

Vážení rodiče, virová nákaza nijak nerespektuje změny v lidském kalendáři, a tak obě paní učitelky ze třídy Ještěrek, bohužel, stále zůstávají s horečkami v pracovní neschopnosti. Stejně tak ještě nemůže nastoupit i paní učitelka Nikola ze třídy Žabiček.  Znamená to, že zahájit provoz v pondělí 4.1. 2021 v plném rozsahu nemůžeme.

Třída Ještěrek proto zůstane ještě (doufáme, že jen týden) uzavřená, ve třídě Žabiček paní učitelku Nikolu zastoupí paní učitelka Pavlína, pro ostatní třídy se provoz nemění.
Rodičům z uzavřené třídy Ještěrek na požádání vystavím potvrzení jako podklad pro čerpání ošetřovného.

Na budově v Babákově ulici zůstává ještě v karanténě paní učitelka Martina ze Slůňat, odpolední provoz bude přizpůsoben aktuálnímu počtu přítomných dětí. Informace budou na nástěnkách.

Doufejme, že je tato zpráva na dlouhou dobu poslední špatnou zprávou, navíc vlastně spadající do starého roku a že ten nový bude mnohem bohatší na ty dobré zprávy a hlavně na zdraví, štěstí a radost!
S pozdravem  Alena Pobudová.

KARANTÉNA!

Vážení rodiče!

Moc jsem si přála, aby se nám nákaza Covidem obloukem vyhnula, ale přes všechno, co  pro to děláme jak my všechny ve školce a s námi i Vy, rodiče našich dětí, se nám to nakonec zcela nepodařilo. Mám zprávu o pozitivním výsledku PCR testu obou paní učitelek ze třídy Ještěrek. To, bohužel, znamená okamžitou karanténu všech, se kterými přišly do významného kontaktu v průběhu čtvrtka, 17.12.

Plná karanténa do 27.12.2020 byla nařízena všem dětem ze třídy Ještěrek, které byly ve čtvrtek ve školce. Zároveň také všem pedagogům z Ještěrek a také paní učitelce Nikole i Kristýně ze Žabiček. Z toho důvodu jsem tedy, bohužel, nucena od pondělka uzavřít nejen třídu Ještěrek, ale i Žabiček. Nařízení hygieniků je, bohužel,  neúprosné.

Je mi to moc líto, dařilo se nám společně s Vámi celý podzim udržet pro děti i zaměstnance  bezpečné prostředí a teď tohle, krátce před Vánocemi …. držte, prosím, palce všem Ještěrkám a dotčeným učitelkám, ať jsou v pořádku!

Děkujeme Vám za pochopení.

Za všechny Alena Pobudová

Upravení provozu

Vážení rodiče,

bohužel musíme upravit provoz na obou školkách, protože nám v pedagogickém sboru řádí nemoci (naštěstí se nejedná o Covid-19). Na Blatenské aktuálně onemocněla paní učitelka Jitka Bumbalová ze třídy Ještěrek, na Babákově stůně paní učitelka Jana Bollardtová z Tygříků a Martina Abaffyová ze Slůňat.

O Vaše děti se samozřejmě plnohodnotně postarají ostatní paní učitelky, nicméně nelze to zajistit bez spojování dětí.

Děkujeme za pochopení.

Alena Pobudová s kolektivem