Upozornění rodičům!

V těchto dnech je mimořádně zvýšená aktivita a výskyt klíšťat. Není v silách školy zajistit dětem naprostou ochranu. Sekání trávy zajišťuje MČ Praha 11 podle schváleného harmonogramu. Další možnosti ochrany jsem konzultovala s Obvodní hygienickou stanicí. Z této konzultace vychází následující doporučení:

  • denně ráno před příchodem do MŠ aplikovat vhodný repelent (škola toto udělat nesmí vzhledem k možným alergiím)
  • dítě vhodně oblékat pro pobyt venku (světlé, lehké, ideálně dlouhé kalhoty, ponožky…)
  • po příchodu domů dítě pečlivě prohlédnout (není v silách učitelek zkontrolovat všechny přítomné děti)

V tomto období děti nebudou chodit na vycházky do lesa. Všem dětem vždy znovu učitelky vysvětlují, proč si nemají hrát v křoví …, není však žádoucí vyvolat v dětech nadměrný strach. Jistě se shodneme, že si děti  potřebují volně hrát a  běhat pro svůj všestranný rozvoj. Není možné celý den děti nechat zavřené v budovách jen proto, aby neměly klíště.

Děkuji za pochopení.

Alena Pobudová-ředitelka školy

Zveme rodiče nejen předškolních dětí na setkání s Mgr. Anežkou Kejřovou dne 13. 6. od 17:30 hodin

 

Zajímá Vás, které jazykové dovednosti by dítě mělo na konci předškolního věku zvládat? Co dělat v případě, že rozvoj jednotlivých oblastí řeči v běžné MŠ není pro některé z dětí efektivní? Jak mohou pomoci rodiče při rozvoji jazykových schopností? Přijďte se seznámit s možnostmi, jak se dá předcházet problémům se čtením(a potažmo i psaním) již v předškolním věku a na vlastní kůži si vyzkoušet nové metody a pomůcky.

Sejdeme se v úterý 13. 6. v budově MŠ Blatenská v 17:30 hodin.

 

Vážení rodiče!

Po osmi letech provozu našeho detašovaného pracoviště v Základní škole Pošepného náměstí přišel čas vrátit zapůjčené prostory zpět škole pro potřeby školních dětí.  Na počátku se naše třídy postupně otevíraly tak, jak se postupně rodilo víc a víc dětí. Stejně tak bude i jejich provoz plynule ukončován v situaci, kdy se do MŠ Blatenská včetně jejích detašovaných poboček hlásí čím dál, tím méně dětí.  Po vzájemné dohodě všech stran zde zůstane v příštím školním roce v provozu třída „Motýlků“, kde většinu dětí čeká ve školce poslední rok před vstupem do první třídy. Zůstanou s nimi i paní učitelky Renata a Lucka.

Naši letošní předškoláčci v „Žabičkách“ po prázdninách odejdou do školy, zůstanou pouze čtyři děti, které se přidají k Motýlkům, případně přejdou po dohodě s rodiči do jiné třídy.

Malé „Berušky“, které budou do školky chodit ještě nejméně dva roky, po dohodě s rodiči již čeká nová třída, kam se přestěhují i se svou milovanou paní učitelkou Danielou a oblíbenými hračkami.

Pokud rodiče mladších dětí z nějakého důvodu potřebují mít své děti ještě ve školce na Pošepného nám., je možné je zařadit do třídy Motýlků, jen je třeba počítat s tím, že provoz této třídy bude příští rok v červnu pravděpodobně též ukončen a děti budou převedeny do budovy v Blatenské (případně Babákově) ulici.

Věříme, že výše popsaná opatření daná demografickým vývojem pochopíte a i nadále zachováte naší mateřské škole přízeň.