Dne 17. prosince se uskutečnilo setkání se seniory v rámci projektu Mezi námi. Děti si pro babičky a dědečky připravily vánoční koledy, které zpívaly před DPS. Předaly jsme dárky, které pro seniory vyráběly děti doma i ve školce. Doufáme, že se brzy budeme moci pravidelně setkávat v DPS stejně jako před covidovou situací. Spolupráce s domovem nás obohacuje a jsme rádi, že jsme se mohli vidět alespoň takto.