Zápis do mateřské školy na školní rok 2017-18

Výsledky zápisu 2017-2018

 

 

Zveme Vás ke Dni otevřených dveří a  zápisu do naší mateřské školy ve dnech:

   2. –  3. 5.  2017  v době od 13:00 do 17:00 hodin – vydávání Žádostí o příjetí

15. – 16. 5. 2017  v době od 13:00 do 17:00 hodin – přijímání vyplněných Žádostí o přijetí

 

S sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce (případně jiný doklad o bydlišti dítěte).

Do tříd můžete nahlédnout mimo dobu odpočinku dětí (od 13:00 do 15:00 hodin).

Kritéria přijímání 2017-18

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2017-2018

Evidenční list

DESATERO PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ