Vítáme Vás v novém školní roce 2019/20

Prázdniny utekly jako voda, začíná nový školní rok.

Těšíme se na nové kamarády, společné zážitky a zábavu!

Rozdělení nových dětí na třídy bylo zasláno mailem a bylo vyvěšeno na dveřích hlavního vstupu do MŠ Blatenská.

Ostatní děti zůstávají ve svých třídách.