Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020-2021

 

Na základě zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 14/2005 v platném znění, je úplata

pro školní rok 2020 -2021 stanovena ve výši:

993,- Kč za kalendářní měsíc s účinností od 1. září 2020

Splatnost nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku,

je poskytováno bezplatně.

V Praze dne 30. 5. 2020

Alena Pobudová

ředitelka školy