Spolek rodičů

Účelem Spolku rodičů je užší spolupráce mezi rodiči a učitelským kolektivem školy s cílem napomáhat při výchově a mimoškolním vyžití dětí. Spolek se finančně podílí na divadelních a hudebních představeních, přispívá na exkurze a výlety, zajišťuje mikulášskou a vánoční nadílku a ve spolupráci s MŠ každoročně organizuje několik tematických odpoledních akcí.

Členství

Členy Spolku jsou rodiče dětí navštěvujících MŠ Blatenská a její detašovaná pracoviště, kteří mají zájem na naplňování poslání Spolku a souhlasí s jeho stanovami. Členství vzniká podpisem přihlášky a uhrazením členského příspěvku.

Členský příspěvek

Členské příspěvky jsou hlavním zdrojem příjmů Spolku. Pro školní rok 2016/2017 je příspěvek stanoven na 850 Kč/dítě/školní rok a je splatný k 30. 9. daného roku. Lze hradit buď v hotovosti u hospodářky MŠ nebo bezhotovostně na účet vedený u České spořitelny.

Informace k úhradě členského příspěvku:
č. ú.
částka: 850 Kč
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída

 

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, jejíž působnost plní shromáždění delegátů. Z řad delegátů je dále volen výbor. Pro školní rok 2016/2017 byli zvolení tito delegáti a členové výboru:

 • třída A: Lucie Pižemová, Petra Nikodýmová
 • třída B: Barbara Bláhová, Jana Dosedělová
 • třída C: Eva Pilátová
 • třída D: Lucie Měchurová
 • třída E: Jana Murčová, Adéla Machotová
 • třída F: Jana Heřmánková, Zeyna Alieva
 • třída G: Vanda Vintrová, Zdeňka Hulyash
 • třída I: Žaneta Cagášková, David Ševela
 • třída II: Martin Abrman, Darina Smreková
 • třída III: Hana Mudrová, Pavlína Smutná
 • Zdeňka Hulyash – předsedkyně
 • Eva Pilátová – místopředsedkyně pro pracoviště Blatenská
 • Hana Mudrová – místopředsedkyně pro pracoviště Babákova
 • Jana Murcová – místopředsedkyně pro pracoviště Pošepného
 • Jana Dosedělová – hospodářka

Kontaktní údaje na delegáty a členy výboru jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ.

Historie

Spolek rodičů vedený pod názvem Spolek rodičů při MŠ Blatenská 2145, Praha 4, IČ 720 48 182, pod spis.zn. L2764 u Městského soudu v Praze byl založen 30. 10. 1991 rodiči dětí navštěvujících MŠ Blatenská.

Dokumenty