Spolek rodičů

Spolek rodičů vedený pod názvem „Spolek rodičů při MŠ Blatenská 2145, Praha 4, IČ 720 48 182, pod spis. zn. L2764 u Městského soudu v Praze byl založen 30. 10. 1991 rodiči dětí navštěvujících MŠ Blatenská. Účelem Spolku je užší spolupráce mezi rodiči a učitelským kolektivem školy s cílem napomáhat při výchově a mimoškolním vyžití dětí.

Členství

Členy Spolku jsou rodiče dětí navštěvujících MŠ Blatenská a její detašovaná pracoviště, kteří mají zájem na naplňování poslání Spolku a souhlasí s jeho stanovami. Členství vzniká podpisem přihlášky a uhrazením členského příspěvku.

Členský příspěvek

Členské příspěvky jsou hlavním zdrojem příjmů Spolku. Pro školní rok 2017/2018 je příspěvek stanoven na 0Kč/dítě/školní rok.

 

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, jejíž působnost plní shromáždění delegátů. Z řad delegátů je dále volen výbor. Pro školní rok 2017/2018 byli zvolení tito delegáti a členové výboru:

 • třída A: Barbara Bláhová
 • třída B: Jana Dosedělová
 • třída C: Eva Pilátová
 • třída D: Lucia Pižemová
 • třída E: ——————–
 • třída F: ——————–
 • třída G:  Jan Jahoda
 • třída H: Jana Heřmánková
 • Eva Pilátová – předsedkyně
 • Barbara Bláhová – místopředsedkyně pro pracoviště Blatenská
 • Jan Jahoda – místopředseda pro pracoviště Babákova
 • Jana Heřmánková – místopředsedkyně pro pracoviště Pošepného
 • Jana Dosedělová – hospodářka

Kontaktní údaje na delegáty a členy výboru jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ.

 

Školní rok 2017/2018

Zápis ze schůze SR 12.12. 2017

Zápis_schůze_3.10.2017-1

Hospodaření_Spolku_rodičů_ve_školním_roce_2016-2017

Stanovy Spolku rodičů – platné znění od 3. 5. 2016

 

Školní rok 2016/2017

Zápis_schůze_SR_konané_30.05.2017

Zápis_schůze_SR_16.02.2017

Zápis ze shromáždění delegátů ze dne 20. 9. 2016

Zpráva o hospodaření ve školním roce 2016/2017