Přijatá opatření MŠ Blatenská v souvislosti se zajištěním ochrany veřejného zdraví v prostředí MŠ

 

Vážení rodiče, vezměte, prosím, na vědomí následující pokyny:

  • Věnujte maximální pozornost zdravotnímu stavu svých dětí – vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy respiračními onemocněními a v  zájmu ochrany zdraví ostatních, může být dítě s příznaky infekčních onemocnění (rýma, kašel…) z docházky do mateřské školy bezodkladně vyloučeno!
  • Všechny děti si ráno po příchodu do školky umyjí ruce mýdlem.
  • Do odvolání nedovolujeme dětem přinášet žádné hračky z domova – výjimkou je plyšák na spaní, pokud se bez něj dítě neobejde (bude ale uložen v balíčku s lůžkovinami).
  • Škola zajišťuje zvýšenou hygienu všech prostor pro děti.
  • Pokud jste byli v kontaktu s osobami, které navštívily oblasti zasažené infekcí, nebo jste se vrátili z cest Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, nahlaste tuto skutečnost telefonicky svému lékaři (karanténní opatření), a na infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy.
    Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin.
  • Provoz školy může být omezen na základě zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď ministerstvem zdravotnictví, nebo krajskou hygienickou stanicí.
  • Pokud by k takovému opatření došlo, budete informováni na webových stránkách školy, a nástěnkách obou budov mateřské školy.
  • Náhradní péče o děti se po dobu protiepidemiologických opatření nezajišťuje.

 

Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice. Nebo na linkách Státního zdravotního ústavu, které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Informujte vždy mateřskou školu o nastaveném doporučení hygienické stanice. Neprodleně budeme informovat zřizovatele, abychom společně zabránili případným rizikům ohledně veřejného zdraví.

 

V Praze, dne 4.3.2020                                               Alena Pobudová, ředitelka školy