POTVRZENÍ NA DAŇOVÉ SLEVY

Vážení rodiče,

podle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, máte, pokud platíte školné, nárok na slevu na daních.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, které Vám umožní o tuto slevu požádat, jsou pro Vás připravena ve Vašich třídách. Požádejte o ně svoji paní učitelku.