Platby školného a stravného v době uzavření školy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a dočasnému uzavření mateřské školy upravujeme platbu školného – úplaty za předškolní vzdělávání takto:

  • za měsíc březen bude školné kráceno na polovinu, tedy na 492,-Kč
  • za  měsíc duben školné vybíráno nebude 
  • další školné bude vybíráno až v okamžiku, kdy bude znám termín opětovného zahájení provozu

Stravné samozřejmě po dobu nepřítomnosti dětí není třeba platit.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina z Vás má zřízený trvalý příkaz, není nutné ho měnit nyní, ale lze jej ukončit o dobu uzavření školy dříve (tedy nyní nechat platby proběhnout a příkaz na květen a červen pak již zrušit a vzniklé nižší částky doplatit přímo. Případné přeplatky na školném i stravném Vám v létě budou v každém případě samozřejmě vráceny.