Zveme rodiče nejen předškolních dětí na setkání s Mgr. Anežkou Kejřovou dne 13. 6. od 17:30 hodin

 

Zajímá Vás, které jazykové dovednosti by dítě mělo na konci předškolního věku zvládat? Co dělat v případě, že rozvoj jednotlivých oblastí řeči v běžné MŠ není pro některé z dětí efektivní? Jak mohou pomoci rodiče při rozvoji jazykových schopností? Přijďte se seznámit s možnostmi, jak se dá předcházet problémům se čtením(a potažmo i psaním) již v předškolním věku a na vlastní kůži si vyzkoušet nové metody a pomůcky.

Sejdeme se v úterý 13. 6. v budově MŠ Blatenská v 17:30 hodin.

 

Vážení rodiče!

Po osmi letech provozu našeho detašovaného pracoviště v Základní škole Pošepného náměstí přišel čas vrátit zapůjčené prostory zpět škole pro potřeby školních dětí.  Na počátku se naše třídy postupně otevíraly tak, jak se postupně rodilo víc a víc dětí. Stejně tak bude i jejich provoz plynule ukončován v situaci, kdy se do MŠ Blatenská včetně jejích detašovaných poboček hlásí čím dál, tím méně dětí.  Po vzájemné dohodě všech stran zde zůstane v příštím školním roce v provozu třída „Motýlků“, kde většinu dětí čeká ve školce poslední rok před vstupem do první třídy. Zůstanou s nimi i paní učitelky Renata a Lucka.

Naši letošní předškoláčci v „Žabičkách“ po prázdninách odejdou do školy, zůstanou pouze čtyři děti, které se přidají k Motýlkům, případně přejdou po dohodě s rodiči do jiné třídy.

Malé „Berušky“, které budou do školky chodit ještě nejméně dva roky, po dohodě s rodiči již čeká nová třída, kam se přestěhují i se svou milovanou paní učitelkou Danielou a oblíbenými hračkami.

Pokud rodiče mladších dětí z nějakého důvodu potřebují mít své děti ještě ve školce na Pošepného nám., je možné je zařadit do třídy Motýlků, jen je třeba počítat s tím, že provoz této třídy bude příští rok v červnu pravděpodobně též ukončen a děti budou převedeny do budovy v Blatenské (případně Babákově) ulici.

Věříme, že výše popsaná opatření daná demografickým vývojem pochopíte a i nadále zachováte naší mateřské škole přízeň.

Informace k prázdninovému provozu

Všechny řádně podané žádosti o přijetí dětí k prázdninovému provozu byly vyřízeny kladně.

Podmínkou je řádné uhrazení plateb:

  • Termín plateb:
    • 13. 6.2017 v době od 7.00 – 16.00 hodin
    • 15. 6.2017 v době od 7.30 – 17.00 hodin

 

  • Částka plateb:
    • Červenec: školné 356,-Kč, stravné 34,-Kč/den (sedmileté děti 38,-Kč/den)
    • Srpen: školné 223,-Kč, stravné 34,-Kč/den (sedmileté děti 38,-Kč/den)

 

Platby je třeba uhradit v hotovosti do rukou hospodářky školy v budově Blatenská.

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení při řešení neodkladných oprav na pracovišti Babákova v pátek 21. 4. 2017.
Velice si vážíme Vaši pomoci!
Od dnešního dne je detašované pracoviště Babákova v běžném provozu.

S přáním příjemných jarních dnů
vedení školy