Upozornění rodičům!

V těchto dnech je mimořádně zvýšená aktivita a výskyt klíšťat. Není v silách školy zajistit dětem naprostou ochranu. Sekání trávy zajišťuje MČ Praha 11 podle schváleného harmonogramu. Další možnosti ochrany jsem konzultovala s Obvodní hygienickou stanicí. Z této konzultace vychází následující doporučení:

  • denně ráno před příchodem do MŠ aplikovat vhodný repelent (škola toto udělat nesmí vzhledem k možným alergiím)
  • dítě vhodně oblékat pro pobyt venku (světlé, lehké, ideálně dlouhé kalhoty, ponožky…)
  • po příchodu domů dítě pečlivě prohlédnout (není v silách učitelek zkontrolovat všechny přítomné děti)

V tomto období děti nebudou chodit na vycházky do lesa. Všem dětem vždy znovu učitelky vysvětlují, proč si nemají hrát v křoví …, není však žádoucí vyvolat v dětech nadměrný strach. Jistě se shodneme, že si děti  potřebují volně hrát a  běhat pro svůj všestranný rozvoj. Není možné celý den děti nechat zavřené v budovách jen proto, aby neměly klíště.

Děkuji za pochopení.

Alena Pobudová-ředitelka školy

Zveme rodiče nejen předškolních dětí na setkání s Mgr. Anežkou Kejřovou dne 13. 6. od 17:30 hodin

 

Zajímá Vás, které jazykové dovednosti by dítě mělo na konci předškolního věku zvládat? Co dělat v případě, že rozvoj jednotlivých oblastí řeči v běžné MŠ není pro některé z dětí efektivní? Jak mohou pomoci rodiče při rozvoji jazykových schopností? Přijďte se seznámit s možnostmi, jak se dá předcházet problémům se čtením(a potažmo i psaním) již v předškolním věku a na vlastní kůži si vyzkoušet nové metody a pomůcky.

Sejdeme se v úterý 13. 6. v budově MŠ Blatenská v 17:30 hodin.