Žádost

Vážení rodiče,

žádáme Vás o co nejrychlejší sdělení, zda budete pro Vaše děti potřebovat v příštím týdnu, tj. 16.- 20.3.2020, školku. 

Pokud již dnes víte, že se až do konce mimořádných opatření o své děti postaráte sami, sdělte nám to rovněž co nejdříve.

Po dobu mimořádných opatření rušíme všechny kroužky, divadla a ostatní aktivity.

 

mail: info@ms-blatenska.cz

sms: 725 466 949

tel.: 272 933 137

 

Děkujeme za spolupráci.

Omezený provoz

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci. Přišlo opravdu minimum dětí. Školka je v omezeném provozu.

Od zítřka, tj. 12.3.2020, budou všechny děti v budově v Blatenské.

 

Děti z Babákovy ve třídě A – Žabičky

Děti z Blatenské ve třídě D – Ještěrky

 

Sledujte web školy. Naleznete zde všechny aktuální informace.

Děkujeme.

 

PROSBA PRO RODIČE

Na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zrušení výuky základních, středních a vyšších odborných škol žádáme všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřské školy na území MČ Praha 11, aby, bude-li to možné, nechali své děti do odvolání doma. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou mateřské školy v omezeném provozu  otevřené.

Mnohokrát děkuji

Mgr. Martin Platz | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru školství a kultury

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 412, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 326
e-mail: platzm@praha11.cz, web: www.praha11.cz

Zrušení lekcí plavání

 

Na základě dnešního rozhodnutí vedení městské části Prahy 11 a  společnosti Aqua Sport Club se až do odvolání ruší lekce plavání dětí z mateřských škol. Zrušené lekce budou nahrazeny.  Věříme, že zrušení lekcí nebude mít dlouhého trvání.

 

 

Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla o uzavření základních, středních a vyšších odborných škol. Toto rozhodnutí se v tuto chvíli netýká škol mateřských, proto i naše škola zůstává v provozu. Žádná změna není ani u ozdravného pobytu dětí. Škola se řídí rozhodnutím vyšších orgánů.

Žádáme Vás zároveň o bezodkladné sdělení, pokud se ve Vaší rodině nebo přímém okolí vyskytne podezření nebo potvrzení nákazy.

Dojde-li k jakékoliv změně, budeme Vás samozřejmě informovat.

Alena Pobudová, ředitelka školy

Přijatá opatření MŠ Blatenská v souvislosti se zajištěním ochrany veřejného zdraví v prostředí MŠ

 

Vážení rodiče, vezměte, prosím, na vědomí následující pokyny:

  • Věnujte maximální pozornost zdravotnímu stavu svých dětí – vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy respiračními onemocněními a v  zájmu ochrany zdraví ostatních, může být dítě s příznaky infekčních onemocnění (rýma, kašel…) z docházky do mateřské školy bezodkladně vyloučeno!
  • Všechny děti si ráno po příchodu do školky umyjí ruce mýdlem.
  • Do odvolání nedovolujeme dětem přinášet žádné hračky z domova – výjimkou je plyšák na spaní, pokud se bez něj dítě neobejde (bude ale uložen v balíčku s lůžkovinami).
  • Škola zajišťuje zvýšenou hygienu všech prostor pro děti.
  • Pokud jste byli v kontaktu s osobami, které navštívily oblasti zasažené infekcí, nebo jste se vrátili z cest Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, nahlaste tuto skutečnost telefonicky svému lékaři (karanténní opatření), a na infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy.
    Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin.
  • Provoz školy může být omezen na základě zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď ministerstvem zdravotnictví, nebo krajskou hygienickou stanicí.
  • Pokud by k takovému opatření došlo, budete informováni na webových stránkách školy, a nástěnkách obou budov mateřské školy.
  • Náhradní péče o děti se po dobu protiepidemiologických opatření nezajišťuje.

 

Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice. Nebo na linkách Státního zdravotního ústavu, které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Informujte vždy mateřskou školu o nastaveném doporučení hygienické stanice. Neprodleně budeme informovat zřizovatele, abychom společně zabránili případným rizikům ohledně veřejného zdraví.

 

V Praze, dne 4.3.2020                                               Alena Pobudová, ředitelka školy