Informace o platbě stravného a školného 2019/20

Vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin a s přihlédnutím k faktu, že výše stravného nebyla velmi dlouho měněna, bude v tomto školním roce cena stravného 39,- Kč na den (pro děti 7 leté, tj. s OŠD, je cena 42,- Kč.). Měsíční záloha na stravné je tedy 858,- Kč. Děkujeme za pochopení.

Připomínáme, že výše školného pro rok 2019/20 je 984,- Kč.

Informace o stravném a školném 2019-2020

Vítáme Vás v novém školní roce 2019/20

Prázdniny utekly jako voda, začíná nový školní rok.

Těšíme se na nové kamarády, společné zážitky a zábavu!

Rozdělení nových dětí na třídy bylo zasláno mailem a bylo vyvěšeno na dveřích hlavního vstupu do MŠ Blatenská.

Ostatní děti zůstávají ve svých třídách.