Ocenění za mezigenerační spolupráci

Ve čtvrtek 23. května jsme se sešli se zástupci organizace Mezi námi a vedoucím OŠK Prahy 11, Mgr. M. Platzem. Naší mateřské škole byla paní Kateřinou Jirglovou slavnostně předána značka Mezigeneračně, která je uznáním za to, že dlouhodobě a aktivně napomáháme sbližování mezi nejmladší a nejstarší generací. Děti z naší školy se pravidelně schází se seniory z DPS Blatenská, kde společně tvoří, povídají si a sdílí hezké chvilky po celý školní rok. Děti se na každé setkání moc těší.