O školce

  • Ředitelka školy:                        Alena Pobudová                         tel.: 272 933 137, mobil: 724 251 550
  • Vedoucí učitelka Blatenská: Magdalena Thiruvengedam    tel.: 222 362 470
  • Vedoucí učitelka Babákova: Daniela Škodová                        tel.: 226 804 844
  • Vedoucí školní jídelny Blatenská a Babákova: Jana Křížová tel.: 272 934 622

Informace o naší škole

Naše mateřská škola se nachází v klidné části Prahy 4, na Chodově. Škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3 až 6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Škola má od 1.ledna 2010 odloučené pracoviště v budově Babákova 2149.

Vzdělávací program naší školy je přizpůsoben požadavku harmonického rozvoje dítěte. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Denně s dětmi cvičíme, tancujeme, zpíváme, kreslíme, malujeme, používáme i další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí apod.

Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

V mateřské škole pracuje kolektiv učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné.

K budově školy náleží zahrada vybavená pískovišti a herními prvky.

Součástí mateřské školy je také jídelna s výbornou kuchyní.