O školce

  • Ředitelka školy:                Alena Pobudová               tel.: 272 933 137, mobil: 724 251 550
  • Zástupkyně ředitelky:    Hana Žahourová               tel.: 271 011 315
  • pracoviště Blatenská:                                                   tel.: 222 362 418
  • pracoviště Babákova:                                                   tel.: 271 011 315
  • pracoviště Pošepného:                                                 tel.: 724 882 163
  • Vedoucí školní jídelny Blatenská a Babákova: Andrea Vagenknechtová tel.: 272 934 622
  • Vedoucí školní jídelny Pošepného:                      Pavla Horáková                 tel.: 272 929 968

Informace o naší škole

Naše mateřská škola se nachází v klidné části Prahy 4, na Chodově. Škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3 až 6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Od 1. září 2009 na naše mateřská škola odloučené pracoviště v ZŠ – Pošepného náměstí 2022 a od 1.ledna 2010 další, MŠ Babákova 2149.

Vzdělávací program naší školy je přizpůsoben požadavku harmonického rozvoje dítěte. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Denně s dětmi cvičíme, tancujeme, zpíváme, kreslíme, malujeme, používáme i další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí apod.

Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

V mateřské škole pracuje stálý kolektiv zkušených učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné.

K budově školy náleží zahrada se vzrostlými stromy, pískovišti, prolézačkami a herními prvky.

Součástí mateřské školy je také jídelna s výbornou kuchyní.