Několik rad k adaptaci

„Zvykáme si na školku“ aneb PÁR DOBRÝCH RAD NAD ZLATO

  • své dítě doveďte ke vchodu do třídy a osobně jej „předejte“ učitelce. Respektujte přirozenou hranici prostoru pro rodiče a pro školku – práh třídy. Pro děti je pak snazší přechod do jiného sociálního prostředí
  • každé dítě se jinak přizpůsobuje novému prostředí, kolektivu; méně přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v kolektivu déle než jednu hodinu
  • máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku
  • neprodlužujte loučení, rychle odejděte
  • nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
  • určitou dobu (alespoň prvních 14 dní) vyzvedávejte dítě po obědě, než si zvykne na nový režim
  • informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení
  • pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke škole negativní postoj, dejte svému dítěti i nám dostatek času adaptovat se
  • před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte je školkou, školka není za trest („Jen počkej, ve školce, tam ti nikdo nepomůže.“ „Budeš muset dělat všechno sám.“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat.“ apod.)