Informace o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání – tzv.“školkovného“

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě již v tomto školním roce do školky nenastoupí, bude Vám prominuta platba úplaty za předškolní vzdělávání i za květen a červen..

Případné přeplatky Vám budou vráceny společně s přeplatky stravného po závěrečné uzávěrce, tedy v průběhu července.