Informace o platbách

Vážení rodiče,

po dobu uzavření školy od 16. 3. do 24. 5. 2020 je platba školného prominuta. Za květen je školné stanoveno na 250,- Kč, za měsíc červen je již v plné výši 984,- Kč.

Tato platba je pro zapsané děti (s výjimkou povinného předškolního vzdělávání) povinná bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost dítěte. Platbu lze prominout na základě Vaší žádosti, ke které je třeba doložit zdravotní důvody, pro které dítě v tomto školním roce již nastoupit nemůže. Docházka dítěte ale povinná není ani pro předškoláky.