Dokumentace

střednědobý výhled 2019

rozpočet 2019

Zásady pro ochranu osobních údajů

 

Školní řád od 1. 9. 2018

ŠVP od 1. 9. 2018

Vnitřní řád školní jídelny

Informace o stravování 2018-2019

 

Provoz tříd MŠ Blatenská 2018-19

Provoz tříd MŠ Babákova 2018-19

 

 

Žádost o přijetí do MŠ 2018-19

Evidenční list 2018- 19

Žádost o ukončení docházky

 

Zřizovací listina

Účetní uzávěrka 2016

Rozpočet pro rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace